160607 | Общество и принципи

Преди повече от четири години в едно изказване споменах: „Ние не сме за управление на личности, ние сме за управление на Принципи!“ – като под „Ние“ имах предвид „Движение за Духовно Обновление“, под „Принципи“ – петте Принципа на Битието, дадени от Учителя. Разбира се, изказването не породи абсолютно никакъв резонанс в аудиторията на общото събрание на Об.ББ. Сега настъпи момента отново да си припомня и да се замисля над този момент. Може би е нужно уточнение.

 

160504|Общество Бяло Братство официално да информира

С оглед на засиленият обществен интерес, очакваме Управителния съвет на Общество Бяло Братство официално да информира цялата братска общност относно информациите за арест на Андрей Грива:

- Извършван ли е такъв арест, на коя дата, за каква продължителност, от кое районно полицейско управление или институция?

- Ако е извършван арест, по какъв случай и в какво качество?

- Извършват ли се към момента следствени действия, касаещи Андрей Грива или други бивши и настоящи членове на Управителния съвет на Общество Бяло Братство?

160502 | ОББ - Общо събрание от 23.04.2016, Айтос

Събранието се провежда на 23.04.2016г. от 10:00 часа в братската градина в Айтос.

  Участващите в събранието ползват двата нови буса на Частно ОУ "Изгрев" на Слав.: Участници:

- От управителния съвет, от 9 члена, присъстват 8.

- От 33 братски общности присъстват 18.

От КРК: Председателя – 1.

Общо: 27 участника с право на глас.

Дневният ред на събранието:

1.Отчети.1.1 Отчет на дейността на Управителния съвет 1.2 Отчет на Управителя на Издателство „Бяло Братство” 1.3 Отчет на Управителя на Детска школа „Бялото кокиче” +  Отчет на Управителя на Детска школа „Основно училище Изгрев” 1.4 Отчет на Контролно-ревизионната комисия 1.5 Отчет на Постоянните и Временните комисии 2. Обсъждане на отчетите 3. Приемане на отчетите на Управителния съвет, Издателство „Бяло Братство”, Детска школа „Бялото кокиче” и ОУ „Изгрев“ 4. Избор на Контролно-ревизионна комисия 5. Разни

Записите по-долу пбхващат периода от 10:00 до 13:00 часа. По сведения на присъствали събранието е било на косъм да не се проведе поради липса на кворум. Пристигането на Иван Джеджев е спасило критичната ситуация.

 

>>Вижте повече

>>Вижте записки на участник

 

150418 | Братство и частно училище за избрани деца на богаташи?

Неотдавна Христо Ватев поде инициатива да изнася най- интересното от групата си за онези, които не ползват Фейсбук. Тук аз ще се опитам да помогна за реализацията на тази идея. Защото не вярвам точно тази дискусия да бъде включена в официално разпространеният "дайджест" от седмицата от един защитник на статуквото....

150301 | Къщата на Завета: отговорност пред Историята и Духа

От години продажното ръководство на Общество Бяло Братство се стреми да събори и застрои къщата на Завета в Арбанаси. Каква ирония! По цял свят хората пазят историята си, говоря за светските хора. А Къщата на Завета е запечатала вибрации на Духа, които са уникални за цялата човешка история. И какво прави светлото ръководство на Об.ББ? Ами заковава прозорците и вратите на къщата с дъски, разпорежда поливане на стените с вода, за да се наклонят по-бързо (една публична тайна в братството, не само в Търновското!), и чака сградата да рухне от самосебе си! Сградата обаче, напук на амбициите им, не рухва и не рухва! Оказва се, че тя вече е регистрирана като паметник на културата с местно значение и че за да я съборят, колкото и да им се вижда странно, разбойниците трябва да поискат разрешение от Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН). От дълго години разбойниците искали разрешение да съборят Къщата, но разрешението все не идвало. И така, ако някой днес се пита, защо Къщата на Завета още я има, знае отговора. Не заради официалното ръководство на Об.ББ всеки случай. А заради държавата, която пази своята история!

Subscribe to Духовно Обновление RSS