Характеристика на числата

3 постинга / 0 нови
Последно написано
А.H.
Характеристика на числата

Преди да започна да описвам значенията на числата е добре да спомена нещо което древните твърдят. А то е: ако съставното ключово число на името ви е по-голямо от 52 и при редуциране не дава ново съставно число, значи сте изплатили голяма част от кармата си и кармичните си дългове. Това не важи, ако сте си сменяли името дадено ви по рождение.  Вашата карма е уровновесена и не се влияете толкова много от обстоятелствата на живота и съдбата.

Пример: 60 =6+0=6 ; или 72 =7+2=9

 Ако се получава например число 67=6+7=13;3+1=4 тогава, нещата стоят по-различно и има още какво да давате от себе си и да уравновесявате.

Това правило не важи, за съставните ключови числа на рождената дата понеже там най-голямото число е 31.

Числото 8 и 4 са специфични числа, за които ще пиша по- обстойно в следващите постове. Най- трудното от всички числа в номерологията е 18.

Четири и осем са числа на съдбата, а 18 е трудно число и е наречено сблъсък м/у материя и дух. 18 символизира Луната в картите Таро. Добре би било хората родени на 18 -ти да планират важните си неща на 3 -то или 6- то число от месеца, както и на 24-ти, 21-ви,15-ти,12-ти от всеки месец.

 

11 и 22 не се редуцират,  когато се събират като отделни части от името, във всички други случаи се сумират. Ако е число на раждане то тогава се сумират 22=2+2=4.

 

А.H.
1 не означава количество. Най

1 не означава количество. Най-силното и най твърдото число. Символ на щастието.

Човекът на единицата е много прям, открит, не се влияе. При едно човек е неотстъпчив.

Едно е най-тежкото и най-бързото число. Така бързо се движи, че е едновременно във всичките центрове на вселената.

Единицата е създала останалите числа, както точката е създала правата линия.и всички тела. Силата е в 1. Живо число.

Едно е пролет.

2 Две е любовта, която гради. Това число е майката. То е числото, което нарежда нещата. Вторият ден е на послушанието и приложението. Двойката работи навсякъде в природата. Числото две е закон за противоречието и контраста. Число на раздори.

Дето влезе числото 2, непременно ще създаде борба и противоречие. Единственото число, което събрано и умножено със себе си дава един и същи резултат: '

2 + 2 = 4; 2x2 = 4

2 - закон за примирение на две единици.

Числото 2 освобождава.

В него има винаги безпорядък. Показва движение и подтик към напредък. Път. Числото две е свързано с егоизма на човека, пораждащ спорове, скандали, фатално число.

При две човек отстъпва. Число, което помага. Пътят, по който си тръгнал. Астрологически е на Луната. Фатално и скандално число. Нажежено желязо - не го пипай. Възможностите за движение са в 2.

Числото 2 е да умеете да оценявате, а това не е лесна работа. Закон за Любовта. В 2 е законът на смекчаването.

2 показва движението на човешкия живот отзад напред, към очовечаване;

Две е приложение на любовта. Най-трудно число е то. За него Бог не се е произнесъл. Докато Господ не се произнесе и работата на числото 2 е незавършена. Числото 2 е незавършен процес.

Числото на красивите, мъчни и прогресивни процеси, незавършен процес. Всички спорове се дължат на числото 2.

2 - От един висш свят се влиза в един низш свят. То е число против човешката личност. Личността е осъдена на смърт при двойката.

Ако имаш числото 2, винаги го умножавай. Числото 2 е лято.

3 Три е положително число, резултат. Носи радост, оптимизъм, талант, добър вкус, хармония и равновесие.

Числото три символизира детето, любовта, мъдростта и истината. Това е числото 3. Носи благослов. То е спасително. Числото три символизира триъгълника. То е неутрално число. Три е завършен процес. Число на примиряване. Посока, към която трябва да се движиш.

Числото три е изкупление. Човек е страдал и чрез смирение е заплатил всичко. То е третото лице на Божественото, мястото, до което си дошъл, най-близката станция Три е закон на равновесие. 3 е по-мощно число от 6. С три се върши повече работа, отколкото с шест.

3 е хубаво число, късметлия - Любовта, Вярата, Надеждата. Меко число.

Три е есен.

4 Четири работи в материалния свят. То е квадрат и кръстопът. Тези фигури ограничават и носят страдание за човека. Мъчнотиите са до числото четири.

4 - Начин за примирение на две двойки. Четири -човекът в животинско състояние. Закон за стабилност. Изкуство за деление на нещата. Четири е число на волята и устойчивостта. Число на мисълта.

4 - Затворен кръг. Обикаляш като кон на хармана. Щом вършееш и камшик ще има.

Волево число. В това число има топлина. То е земно.

4 - Зима, нямо условия за външна работа.

Мярка, с която можете да разрешите една задача. Квадратът е закон за числото 4. Триъгълникът показва основна идея, квадратът показва условия, при които тази идея може да се разреши.

Число на мисълта. Символизира Божията правда, пред която хората не могат да издържат.

4 - Сега влиза в света и още не се разбира.

Числото 4 е зимата 5 Пет символизира човека. То освобождава от страдания и ограничения. Води до промени. Олицетворение е на свободата, разнообразието и пътуването. То е напускане на земното, човешкото и прилагане на божественото. Свързано е с човешкия ум.

Пет всякога взема. То е кинетично число. Число на .работа. Това число е съкровището. Прилича на сърп, с който може да се жъне. Изкуство за добро свършване на работата. Числото 5 означава, че човек трябва да напусне злото, егоистичното в себе си и да изпълни, да приложи Божественото.

Принцип на противоречията.

5 - Женски принцип, човек на добродетелта.

Числото 5 е човек, който е извън четириизмерния свят. Тази е причината, поради която човек не се появява.

Число на работа и на промени. Човек, който вече е индивидуализиран.

Има двойно лице, има опака страна. От едната страна хапе, от другата милва.

Петорката е път на освобождение. Пентаграм.

Числото пет е число, което българинът обича. То работи за него.

Свързано е човешката цел и човешките чувства.

6 Шест означава материални условия. Посято семе, което е израснало нагоре. Краен резултат. Да ядеш сладко. Шест е щастливо число, защото е пълно. Има резервоар. То е число на илюзиите. Ако не се реагира и работи навреме причинява пакости. Олицетворение на дома, отговорността, справедливостта и съвестта. Изразява музика, талант, разбирателство и равновесие. Има аналогично съдържание с числото три (3), защото съдържа две тройки. Три и шест са в хармония. Числото шест е търпение. За добрия човек 6 е растене, развитие, а за лошия - смърт. Шест е слизане и възлизане (две по три, два триъгълника, соломонов знак).

Шесторката представя змията.

За пример, ако разбирате числото 6, вие можете да произведете всички числа, които са произлезли от него; ако не го разбирате, ще попаднете в числото 6 като число на илюзии и нищо няма да постигнете.

Числото 6 е свързано със закона на развитието.

Шест е закон на еволюцията, който показва отношението на човека спрямо животните, че трябва да сме милостиви.към всички същества.

6 - Закон за развитие, на прогрес.

При 6 вярваш на всичко, живееш в илюзии.

В шестия ден сме създадени, в закона на Любовта. Добре, че в добър ден сме създадени. Растенията и животните са създадени в други дни и виждаме, че животът им е тежък. По-добър е седмият ден - ден на почивката.

6 - Резултат от влиянието на числата 1 и 5.

Число на илюзии, на забавленията. Слизане и качване, това е числото 6. Въртенето на Земята е число то 6. Радост и скръб, печалба и загуба - все 6.

Бог ни създаде на шестия ден, в деня на Любовта, по закона на Любовта. Шестият ден е материален.

6 - това е човекът - разумът. В шестия ден стана поляризирането - мъж и жена.

7 Седем е число на съвършенството и творчеството. Свързано е с ума, знанието и мъдростта. То е олицетворение на умствен анализ, техничност, вяра, теоретизиране, принципност и склонност към философия.

7 - Число на пълнота. То представлява диаметъра на вселената. В седмия ден Бог си почива. Почивката винаги показва изобилие.

Число на задълбочена работа, на изолираност и самота.

От 1 до 7 - най-силно е седем.

Строго число. Изисква от човека правилно прилагане на основните принципи на живота -Любов, Мъдрост и Истина.

Число на Духа. Чисто число - чистота от вътре, красота отвън.

7 е число на ангелите, ден на почивка, на изобилие и любов.

Седем е свещено число. Мъжки принцип. В него се съединяват два свята.

Седем е свързано със силите, които работят в човечеството.

8 Осем е почивка - работи на физическия свят. Осем е число на справедливостта. То е най-трудното число и носи най-големи страдания. То е числото, ко­ето може да поправи лошите хора. Свързано е с кри­тичен ум. Изплащане на дълговете.

Осем е майката – природа. Символизира властта, силата, напрежението, контрола, изпълнителната способност, организацията, успеха. Числото осем съдържа две четворки. Числото осем е връзка между двата свята - физическия и духовния. То е число на вечността и безконечността.

Трудно число, но може да помогне понякога да си свършите работата.

Число на затвор, на ограничения.

Това число е последното, на което можете да разчитате.

8 - пасивно число. Число на Духа. Числото осем е майка на света.

9 Девет е число на духовния свят. То е възвишеното число. Число на резултата. Примиряване с противоречията, т.е. резултат на всички работи.

Девет е число на човечеството, на разумността. То е образ на по:съвършени от нас същества. Това число е главата на човека с неговите възможности. В числото девет са съединени земния, духовния и божествения живот.

Това са портите, през които ще минете. Портите са деветият ангелски чин, за да бъдете посрещнати от Елохимитс, Серафимите и Херувимите.

Девет съдържа всички добродетели. Краен резултат па всеки човешки живот. Проявеният човек.

Като дойде числото 9 не отлагай! Отложиш ли, ще дойде нещастието. При девет не се философства.

Активно число. 9 е в триизмерния свят. Ще обобщи всички неща.

Числото девет е резултат от влиянието на числата седем и осем.

10 Десет е хармонично число. Който иска да заповядва, той е числото десет. Всички многоцифрени числа, които имат сбор числото десет, са хармонични числа.

Десет е най-хубавото космическо число. То носи ред и порядък.

Това е число-чудо. Човекът в неговото обществено развитие.

Закон за развитие и прогрес. Свещено число. Нулата е условие и среда за проява на силите. Събрано с нулата, числото десет е пак едно,

10 - отиване при Бога, да дадеш отчет за всичко, което си направил на Земята.

С десет започва новото в света.

11 и 22 са числа, чийто смисъл е служба на обществото и човечеството. Когато тези числа присъстват в рождената дата на дадено лице, това означава, че последното е надарено със способности и качества да ръководи и доминира, поставяйки живота си в служба на другите. 11 и 22 имат значение на идеализъм, саможертва, вдъхновение. В това отношение 22 има въздействие на по-високо ниво и на по-висок международен план. 22 служи на цялото човечество. То означава универсалност. 11 означава вечна борба между двете единици.

12 Резултат на човешкия свят. Израз на разумността. Число, което спасява. То играе важна роля.

13 Число, в което хармонията е нарушена. Нарушено е равновесието. И причина за това е липсата на "2" (1, 2, 3). Ето защо 13 е фатално число, с което не всеки може да се справи. Негативното му влияние в обществения живот не е така голямо, както в личния.

Числото тринадесет е безмилостно. Руши и създава.

Изобщо избягвайте числата, сборът на които образува 13, 16,17 и 19.

14 - Закон на жертвата. Число на жертвата. Две по седем. Разумността, която е привела животинското царство в разумно царство.

15 Числото, което означава разклащане на устоите на злото и всичко старо. Число на катастрофи. Каквото имате - ще го изгубите.

16 Събаряне на злото от трона му. Число на сърцето. Дяволът бяга от 16.

17 Число на божествения принцип, и на милосърдието, защото

1 +7 = 8, има падение и слабост.

18 Число на егоизъм. Нехармонично. Число на погрешките. Носи нещастия.

19 Спасява човечеството. То е числото на общественото развитие. Щастливо число.

20 Число на любовта.

21 Число на славата. В него има три седмици. Израз на великата Любов, която осмисля живота.

22 Число, което е минало през животните.

23 Скандално число. Съставено е от 2 + 3 = 5. В някои случаи - число на раздора.

24 Число на сърцето, защото 2 + 4 = 6.

25 2 + 5 = 7. Божественият живот.

26 Светът, в който живеем.

27 Число на търпението. Строго число 2 + 7 = 9.

28 2 + 8 = 10. Число на съзнанието. Епохално число. Щастливо.

29 Символ на изпълнението.

30 Означава големи противоречия.

70 е на благодатта. Съдържа всички условия за развитието на човека.

72 е важно число.

90 Цял живот ще слугувате без да ви плащат.

99 Най-щастливото число.

100 е на ангелите. То е съвършенството.

120 Играе роля във вселената.

123 е съвършено и хармонично. 123 Божествен свят. Бог.

153 Сборът му е девет. То представлява завършен резултат, един божествен цикъл. От това число човек може да се ползва, ако разбира нещата. Може да намери щастието си в това число. Единицата спа­да към божествения свят, а 5 е от онези велики души, които са разбрали божия закон. То твори, но не съгражда. 3 спада към човешкия свят. Щастливо число.

456 Духовен свят. Ангели.

666 е числото на греха, защото 6 + 6 + 6 = 18.

789 Физически свят. Хора.

800 е победа над злото.

999 Хармонично число. Щастливо във всички времена.

Число, в началото на което има 5 (5, 50, 500) не е благословено. За мъжа щастливите числа са 1, 2 и 12, а за жената 1, 9 и 19.

За българина щастливото число е 31, за евреина - 22, а за французина - 30.

Дойдете ли до осморката в живота, ще знаете, че външните условия са по-силни от вас. Очите ви трябва да са отворени на четири, а съзнанието - будно.

Едното създава нещата, двете ги развива, а трите ги прилага.

999-27-9 666-18-9 333-9-9

888-24-6 555-15-6 222-6-6

777-21-3 444-12-3 111 - 3 - 3

За лекия човек числото 15 означава уволнение, 16 - обръщане на работите му наопаки.

1 - ум, 2 - сърце, 3 - воля

123 може да се видоизмени така: 231 и 321. Съдът е по-голям, но съдържанието е същото.

В трудни моменти, в мигове на изпитания изговаряйте числото 123.

Стаите на жилищата не трябва да имат размери на квадрат (3:3), (4:4), а на правоъгълник (4:5).

Откъс от книгата „Път към съвършенство - въведение в божественото учение на Учителя Петър Дънов”Издател: ИК "Кралица Маб"; Автор: Христо Дочев, 1996

А.H.
Вие сте Число 1, ако сте

Вие сте Число 1, ако сте родени на 1-ви, 10-и, 19-и или 28-и от всеки месец.
Вие сте Число 2, ако сте родени на 2-ри, 11-и, 20-и или 29-и от всеки месец.
Вие сте Число 3, ако сте родени на 3-ти, 12-и, 21-ви или 30-и от всеки месец.
Вие сте Число 4, ако сте родени на 4-ти, 13-и, 22-ри или 31-ви от всеки месец.
Вие сте Число 5, ако сте родени на 5-и, 14-и или 23-ти от всеки месец.
Вие сте Число 6, ако сте родени на 6-и, 15-ти или 24-ти от всеки месец.
Вие сте Число 7, ако сте родени на 7-и, 16-ти или 25-и от всеки месец.
Вие сте Число 8, ако сте родени на 8-и, 17-ти или 26-ти от всеки месец.
Вие сте Число 9, ако сте родени на 9-и, 18-ти или 27-и от всеки месец.

А - 1    З - 8    О - 6   Х – 4   Ю – 2
Б - 2    И - 9    П - 7   Ц – 5   Я - 3
В - 3    Й - 1    Р - 8   Ч – 6   
Г - 4    К - 2    С - 9   Ш – 7   
Д - 5    Л - 3      T -1      Щ - 8
Е - 6    М - 4    У - 2   Ь - 9   
Ж - 7    Н - 5    Ф - 3   Ъ - 1   

А - 1   Н - 5   O - 7   V – 6
В - 2   I - 1   Р - 8   W – 6
С - 3   J - 1   Q - 1   X – 5
D - 4   К - 2   R - 2   Y – 1
Е - 5   L - 3   S - 3   Z - 7
F - 8   М - 4   Т - 4
G - 3   N - 5   U - 6

Значение на простите (едноцифрени) числа

Числото 1

1 е числото на Слънцето. Олицетворява съзидателното начало, закрилата и добротата. Това е числото на първоначалното действие, основата на всички останали числа.
Даден човек или цялост е под влиянието на числото 1, ако е роден на 1-.ви, 10-и, 19-и или 28-и на всеки месец от всяка година. Хората и цялостите, родени на 1 -ви, носят непогрешимия отпечатък на числото 1. Същото важи и за родените на 10-и, 19-и или 28-и от всеки месец, те обаче в допъл¬нение са изправени пред предизвикателството да разкрият кармичната тайна на своето съставно число: съответно 10, 19 или 28. Същото важи и за простото и съставното число на името на човека или целостта, която анализирате.
Хората и цялостите с 1 ще проявяват особеностите и поведението, присъщи на това число, в зависимост и от своя Слънчев знак.
Когато Слънчевият знак е:
ЛЪВ: Вибрацията на 1 засилва личностните особености на Слънчевия знак.
ВОДОЛЕЙ: Понякога вибрацията на 1 е в противоре¬чие с подбудите, характерни за Слънчевия знак, но с известно усилие може да бъде използвана, за да уравновесява при¬родата на Слънчевия знак.
ОВЕН, СТРЕЛЕЦ, БЛИЗНАЦИ, ВЕЗНИ: Вибрацията на 1 е в пълно съзвучие с характера, подбудите и личностните особености на Слънчевия знак.
СКОРПИОН, ТЕЛЕЦ, ДЕВА, РАК, РИБИ, КОЗИРОГ: Вибрацията на 1 е в рязък контраст с основните инстинкти на Слънчевия знак. Надделее ли тази вибрация, поведението на въпросния човек е толкова необичайно в сравнение с нор¬малното му държане, обусловено от неговия Слънчев знак, че стъписва и останалите, а понякога и самия него.
Значение на вибрацията на числото 1
То важи и за хората, и за цялостите с число 1. Предста¬вителите на 1 си знаят цената и никак не обичат да ги крити¬куват. Те държат да бъдат уважавани и обикновено го постигат, стремят се също така и да организират и ръководят всичко И всички. Дълбоко в себе си всъщност копнеят да бъдат изобретателни, съзидателни и подчертано оригинални. Те имат непоклатими възгледи, а натъкнат ли се на спънки, са вирог¬лави. Мразят да бъдат ограничавани, държат на свободата си. С каквото и да се заемат, е почти сигурно, че ще се издиг¬нат. Не успеят ли да го сторят, ще се свият в ъгъла, за да си лижат раните на накърненото достойнство и неосъществените амбиции. Държат всички да "се съобразяват с тях: и Съпругът (съпругата) им, и приятелите, и роднините, и колегите - дори техният шеф!
Закрилят слабите, бранят безпомощните и се нагьрбват с тегобите на другите, стига те да изпълняват безпрекословно желанията им. Смятат, че винаги знаят най-много, и са убедени, че тяхното мнение е по-добро, да не кажем, безпог¬решно. В повечето случаи са прави, а това, дума да няма, дразни хората, на които „четат лекции". Много ги бива да го правят. Но са и невероятно податливи на комплименти (искрени, а не фалшиви, а те веднага правят разликата). Бъдат ли оценени по достойнство, са готови да сторят всичко, за да ви зарадват. Тяхна ахилесова пета е гордостта им. Наранена ли е гордостта им, хората с число 1 губят всичките си добродетели и стават крайно неприятни. Но ако ги цените и уважа¬вате, никой не може да се мери с тях по щедрост и доброта. Ала пренебрегвате ли ги, стават опасни. За тях е важно като въздуха, който дишат, да обичат и да бъдат обичани.
Макар и бързо да си изпускат нервите, все така бързо прощават на своите врагове, при положение че те се извинят и сведат глава. Ако искате да си нямате неприятности с хората с Число 1, единственият начин е да се примирите и да се извините, след което те великодушно ще ви простят. Не понасят непознати да се държат свойски с тях, но са изключително сърдечни и привързани към хората, които обичат и на които имат доверие. Обичат децата и младите, но тази обич често е свързана с тъга. Всички представители на числото 1 си падат по скъпите дрехи и накити, а също по автомобилите последен модел. Дори монахът с такова число никога няма да се появи със закърпено расо и разпърпан колан. Всички хора с число 1 са благословени с очебийно вродено чувство за достойнство.

Числото 2

2 е числото на Луната. Олицетворява въображението, майчинството и чувствеността. Това е числото на зачатието, на раждането и мечтите.
Един човек или цялост е под влиянието на числото 2, ако е роден на 2-ри, 11-и, 20-и или 29-и на всеки месец от всяка година. Хората и цялостите, родени на 2-ри, са белязани с непогрешимия отпечатък на 2. Същото важи и за родените на 11-и, 20-и или 29-и, те обаче освен това са изправени пред предизвикателството да разбулят кармичната загадка, заложена съответно в съставните числа 11, 20 или 29. Същото се отнася и за простото и съставното число на името на анализирания човек или цялост.
Хората и цялостите с число 2 проявяват неговите отличителни черти и характеристики, които са във взаимодей¬ствие със Слънчевия им знак.
Ако Слънчевият знак е:
РАК: Вибрацията на 2 засилва личностните черти, присъщи на Слънчевия знак.
КОЗИРОГ: Понякога вибрацията на 2 е в противовес с подбудите на Слънчевия знак, но с усилия може да бъде използвана, за да уравновеси природата на астрологичния знак.
СКОРПИОН, РИБИ, ДЕВА, ТЕЛЕЦ: Вибрацията на 2 е в съзвучие с характера и личностните особености, присъщи на Слънчевия знак.
ОВЕН, ВЕЗНИ, БЛИЗНАЦИ, СТРЕЛЕЦ, ВОДОЛЕЙ, ЛЪВ: Вибрацията на 2 е в пълен контраст с основните инстинкти на Слънчевия знак. Появи ли се в поведението на човека, то е толкова странно, че учудва не само околните, но и самия него.
Значение на вибрацията на 2
Изложената по-долу характеристика важи и за хора, и за цялости с число 2. Хората с това число са мечтатели и са склонни да се плашат от непознатото и неизвестното. Из¬ключително изобретателни са, с развихрено въображение, ала не винаги притежават силата да осъществят плановете и идеите си. Не всички, но повечето представители на това число са силни като хората с рождено число 1, 9, 3 или 6.
Много романтични са и притежават качествата на медиуми, макар и рядко да ги проявяват открито. Имат силно развита интуиция. Една от чертите, от които хората с число 2 трябва да се пазят, е склонността им да се „плашат и от сянката на страха". Те се страхуват от какво ли не - да не загубят любимите си хора, да не обеднеят, да не изгубят парите, приятелите и работата си. Имат нужда от сигурността на дома и макар да обожават да пътуват възможно най-често, доколко¬то им го позволява финансовото състояние, държат да имат покрив над главата си, където да се върнат. Сред тях е из-ключено да срещнете авантюристи и безотечественици, за които е безразлично къде ще преспят. Отличават се с фанатичната си преданост (и в положителен, и в отрицателен смисъл) към своите родители, особено към майка си. Самите те стават отлични родители, но трябва да внимават да не задушат любимото си чедо със своята собственическа обич.
Това е вибрацията на „благодеянието" - хората с число 2 направо треперят за добруването на своите приятели и роднини. Гледат да не падне и косъм от главите им, грижат се те да не настинат, да не се охарчват за глупости и така нататък. „Хапвай топла пилешка супа и си обувай ботинките, инак ще вземеш да умреш от пневмония!" Хората с вибрация 2 са изключително предпазливи и мразят да рискуват. Обичат парите, но предпочитат да ги трупат по сигурен, проверен начин, а после да ги вложат в нещо не по-малко сигурно, та да спече¬лят от дивидентите и лихвите. Те са потайни и никога не издават следващия си ход. Много ги бива да изтръгват от другите всичките им тайни, но не позволяват на никого да нахлува в личния им свят. Криволичат, увъртат, а после се спускат учудващо стремглаво право към целта си. Парите направо им се лепят, така че е почти изключено да откриете човек с число 2 (или Готин, който е на социални помощи. Щедри са (особено със семейството си), често оглавяват благотворителни начинания, но направо изтръпват при мисълта, че не дай си Боже, ще оп-рат до нечии благодеяния. Умират от страх, че ще се докарат до просешка тояга, което за тях си е направо смъртен грях. Научат ли се да преодоляват своите страхове, собственическото си отношение и излишната предпазливост, благодарение на своето въображение, приспособимост и интуиция ще постигнат всичките си мечти, а те не са никак малко.

Числото З

З е числото на планетата Юпитер. Олицетворява идеа¬лизма, образоваността, пътешествията в чужбина и религията, а също оптимизма, движението, растежа, както и Светата троица на тяло, дух и душа.
Даден човек или цялост е под влиянието на числото З, ако е роден на 3-ти, 12-и, 21-ви или 30-и на всеки месец от всяка година. Хората и цялостите, родени на 3-ти, са белязани с непогрешимия отпечатък на 3. Същото важи и за роде¬ните на 12-и, 21-ви или 30-и, те обаче са изправени и пред предизвикателството да разбулят кармичната загадка съответно на съставните числа 12, 21 или 30. Това се отнася и за простите и съставните числа на името на анализирания човек или цялост.
Поведенските модели и характеристики, присъщи на числото 3, са във взаимодействие със съответния Слънчев знак на човека или целостта.
Ако Слънчевият знак е:
СТРЕЛЕЦ: Вибрацията на 3 засилва личностните особености на Слънчевия знак.
БЛИЗНАЦИ: Понякога вибрацията на 3 е в противовес с подбудите на Слънчевия знак, но с усилие може да бъде използвана, за да уравновеси природата на астрологичния знак.
ОВЕН, ЛЪВ, ВОДОЛЕЙ, ВЕЗНИ: Вибрацията на 3 е в съзвучие с характера, подбудите и личностните особености на Слънчевия знак.
РИБИ, ДЕВА, КОЗИРОГ, СКОРПИОН, ТЕЛЕЦ, РАК: Вибрацията на 3 е в рязък контраст с основните инстинкти на Слънчевия знак. Ако се прояви в поведението на конкретния човек, то е толкова необичайно, че учудва не само окол¬ните, но и самия него.
Значение на вибрация З
Определението важи и за хората, и за цялостите с число 3. В действията си (не само в добрите, но и в лошите) хората с това число се ръководят от някакъв голям идеал. Стремят се непрекъснато към истината: не ги задоволява нищо друго освен истината и в любовта, и в приятелството, и в професи-оналното поприще, политиката и религията. Не се хващат лесно на въдицата на подвеждащи отговори и лъжи, които откриват от сто километра. Някои постигат своята заветна цел - истината, други биват отклонявани от своите заблуди, но никога не спират да търсят. Хората с вибрация 3 държат изключително много на своята независимост, домогват се до пълна свобода на изказа и движението и не могат да бъдат вързани на едно място. Абсолютно задължително за тях е да пътешестват, да общуват с другите и да опознават света, да научат всичко за дадена страна и нейния народ, за всяка ин¬телектуална идея и философия.
Склонни са да възприемат нещата откъм добрата им страна и техният оптимизъм е заразителен. Дори един Кози¬рог с.рождено число 3 ще бъде стъписай от внезапно обхващащите го пристъпи на детински оптимизъм.
Тъй като неуморно търсят истината, хората с число 3 са или агностици, или атеисти, или пък са набожни до фанатизъм и стават монаси, монахини и проповедници. Религия¬та играе важна роля в техния живот, независимо дали я приемат от все сърце или я отхвърлят най-категорично. При тях няма средно положение.
Физическите предизвикателства ги вдъхновяват, ето защо те спортуват много. Хората с число 3 изобщо не си мерят думите, откровени са, когато трябва и когато не, и се възмущават от двусмислиците. Обичат много животните и проявяват силна склонност да закрилят несретниците със същата преданост, с която се отнасят към своите кучета, коне и други домашни любимци. Гледат с подчертано безразличие към семейните връзки и бракът им е успешен само ако не ограничава по никакъв начин тяхната свобода. Вибрацията на 3 е свързана с всички изпитания на физическата сила, с комара и рискованите начинания, независимо дали става въпрос за казино или за фондовата борса. Хората и цялостите с число 3 са склонни да рискуват и да се движат по острието на бръснача едва ли не във всичко. За радост на околните безпределният им оптимизъм е заразителен.
Често проявяват странна смесица от философски, мъдър подход и пълно нехайство, нерядко им липсва чувство за отговорност. Някои от целите, мечтите и амбициите им са се¬риозни, други - доста вятърничави и смехотворни. За тях е много важно да получат добро образование и са направо смазани, ако по една или друга причина то им е отказано. От тях стават ненадминати „кабинетни" юристи, както и адвокати, тъй като планетата Юпитер, олицетворявана от 3, управлява правото.

Числото 4

4 е числото на Уран. Олицетворява индивидуализма, своеобразното, изобретателността и търпимостта, а също неконвенционалното поведение и внезапните, неочаквани събития, както и гениалността.
Един човек или цялост е под влиянието на числото 4, ако е роден на 4-ти, 13-и, 22-ри или 31-ви на всеки месец от всяка година. Родените на 4-ти носят непогрешимия отпечатък на числото 4. Същото важи и за хората, родени на 13-и, 22-ри и 31-ви, те обаче са изправени и пред предизвика-телството да разбулят кармичната загадка на съответното съставно число - 13, 22 или 31. Това се отнася и са простите и съставните числа на името на анализирания човек или цялост.
Поведенските особености и характеристиките, присъщи на числото 4, взаимодействат по различен начин със Слънчевия знак.
Ако Слънчевият знак е:
ВОДОЛЕЙ: Вибрацията на 4 засилва личностните ха¬рактеристики за Слънчевия знак.
ЛЪВ: Понякога вибрацията на 4 е в противовес с подбудите на Слънчевия знак, но с усилие може да бъде използва¬на, за да уравновеси природата на астрологичния знак.
БЛИЗНАЦИ, ВЕЗНИ, ОВЕН, СТРЕЛЕЦ: Вибрацията на 4 е в пълно съзвучие с характера, подбудите и личностните особености на Слънчевия знак.
СКОРПИОН, ТЕЛЕЦ, РАК, ДЕВА, КОЗИРОГ, РИБИ:
Вибрацията на 4 е в рязък контраст с основните инстинкти на Слънчевия знак. Проличи ли в поведението на даден човек, в сравнение с обичайното му държане то е толкова странно, че изненадва не само околните, но понякога и самия него.
Значение на вибрацията на 4
Определението на числото 4 важи и за хора, и за цялости. Хората с число 4 често остават неразбрани от своите приятели и семейство. Същинска загадка са за всеки, който ги познава. Следват свои си правила, които не винаги се покриват с изискванията на обществото. Всяко тяхно действие е белязано със силен индивидуализъм. Ако има някакъв различен начин да се свърши нещо, хората с това число на всяка цена ще го открият. Думите и действията им често стъписват околните, които остават с впечатлението, че тези хора нарочно искат да ги смаят. И наистина е така. Те живеят в бъдещето и настоящето почти не ги интересува. В идеите и идеалите са със светлинни години пред другите. Наред с този талант притежават вродена пророческа дарба и предугаждат много преди останалите онова, което предстои да се случи. Живеят неконвенционално, понякога като истински особняци, но „налудничавите" им хрумвания най-често се увенча-ват с успех.
Всичко встрани или далеч от утъпканите пътища привлича неудържимо любопитната им търсеща натура. Например човек с число 4 и с благоприятно разположен в хороскопа му Юпитер има всички шансове пръв да срещне и да се сприятели със странното същество Саскуоч, или Големия крак, да открие Неси, чудовището от езерото Лох Нес, и да поплува с него. Ако Слънчевият му знак или Луната му са в Скорпион, почти със сигурност ще успее да издири тези причудливи същества. Тъкмо по тази причина невероятното и недоказаното, така наречените ненаучни теории само разпал-ват любопитството на тези хора, дълбоко убедени в съществуването на всичко, което им хрумне. Кажете ли им, че нещо е невъзможно, само ще засилите решимостта им да докажат обратното. Фразата „мисията — невъзможна" кънти като предизвикателство в съзнанието и в душата на хората с число 4. Макар че 4 олицетворява промяната във всяка област на живота, от политиката до изкуството, тези хора, кой знае защо, посрещат на нож промените в личните им навици, които, общо взето, си остават едни и същи. Могат да се заинатят, ако се опитате да ги командорите или да им наложите по-приемливо за обществото поведение. Тъй като пророците често си остават непризнати приживе и хората с число 4 живеят далеч на¬пред в бъдещето, най-великите им и истински мечти са или пренебрегвани, или осмивани. Очаровани са от неидентифицираните летящи обекти и тайничко си мечтаят извънземните да установят контакт с тях и да ги откарат с чиниите си, та те никога вече да не се върнат на Земята с нейния хаос. Привличани са от реформаторските движения, например от движението за еманципация на жените и еднакви права за представителите на малцинствата, понеже са искрено отдадени на търпимостта и братството между хората. Приятелството за тях е от жизнена важност и те обикновено - макар и не винаги, имат приятели от всички сфери на живота. За тях парите не значат кой знае какво, те на драго сърце общуват и с крале, и с голтаци и не се интересуват особено от класовите различия, не изпитват желание и да шашват никого и се чувстват еднакво добре и в царски палати, и в каравана, палатка или спален чувал. Не че са против удобствата и богатството, просто не забелязват какво ги заобикаля. Живеят във въображението си. Едно от най-големите им достойнства е, че отстояват принципа: „Живей си живота и не пречи на другите да живеят своя." Пет пари не дават какво говорите и правите, дори то да е в разрез с техните принципи, и очакват от вас същото.
  н
ИСТИНАТА семето на МЪДРОСТА- може да бъде открита къде ли не!
Можем да посочим пътя ня другите,ала всеки трябва да го извърви сам-докато не прогледне за СВЕТЛИНАТА на неподправената МЪДРОСТ,там,в края...от където сме поели всички, някога много отдавна,в зората на ВРЕМЕТО!

    
    

    
Числото 5

5 е числото на планетата Меркурий. Олицетворява общуването, движението и многообразието, а също интелекта и писмения и устния изказ.
Даден човек или цялост са под влиянието на числото 5, ако са родени на 5-и, 14-и или 23-ти на всеки месец от всяка година. Родените на 5-и носят непогрешимия отпечатък на 5. Същото важи и за хората, родени на 14-и или 23-ти, но те са изправени и пред предизвикателството да разбулят кармичната тайна съответно на съставното число 14 или 23. Това се отнася и за простото и съставното число на името на раз¬глеждания човек или цялост.
Присъщите на числото 5 поведенски особености и характеристики взаимодействат по различен начин с характе¬ра на човека - в зависимост от неговия Слънчев знак.
Ако Слънчевият знак е:
БЛИЗНАЦИ, ДЕВА: Вибрацията на 5 засилва личностните особености на Слънчевия знак и променя магически външния вид и поведението.
СТРЕЛЕЦ, РИБИ: Понякога вибрацията на 5 е в проти¬вовес с подбудите на Слънчевия знак, но с усилие може да бъде използвана, за да уравновеси природата на астрологичния знак.
ОВЕН, ТЕЛЕЦ, РАК, ЛЪВ, ВЕЗНИ, СКОРПИОН, КО¬ЗИРОГ, ВОДОЛЕЙ: Тъй като вибрацията на 5 притежава способността да смесва различните силови потоци, в зависимост от конкретните обстоятелства тя или е в съзвучие, или в рязък контраст с особеностите на човека, предопре¬деляни от неговия Слънчев знак. По природа 5 е безкрайно променливо и приспособимо и според желанието на човека може да е в хармония с истинската му същност, но и да й противоречи. Никак не е лесно да опознаеш хората с число 5. Техните мечти се менят като живак. Когато 5 е простото число на раждането или на името на човек от зодиакален знак Дева или Близнаци, присъщите на Меркурий качества са още по-изявени.
Значение на вибрацията на 5
Определението на числото 5 важи и за хората, и за цяло¬стите. Хората с число 5 са надарени с голяма доза вродено обаяние и като цяло са много мили. Моментално откриват грешките и недостатъците на другите и не се колебаят да им ги кажат право в очите. Вибрацията на 5 е свръхкритична и не е в състояние да подминава грешките (и собствените, и на останалите), което е свързано с любовта към движението и пътешествията. Хората с число 5 изпитват неутолима потреб-ност от промяна. Промяна на пейзажа, на познатите, на местоживеенето, в духовните и политическите убеждения и така нататък. Проявяват силна склонност да разглеждат под лупа заобикалящите ги и житейските ситуации. Трудно им е да се оставят във властта на чувствата и интуицията си, техният разум сякаш е решен да намери логичните отговори. Тази тяхна вманиаченост да анализират всичко може да съсипе личния живот на онези, които се оставят напълно във властта на вибрацията на числото 5. Дори любовта може да помръкне, подложена на такова постоянно (и често излишно) вторачване. Любовта е изтъкана от инстинкти и чувства, а не от логика. Хората с число 5 проявяват склонност да „обсъждат до припадък любовта", с което я погубват, вместо да й позволят да стане част от самите тях, без непрекъснато да я поставят под въпрос. Любовта няма нищо общо с логиката. Повечето хора се радват да са в компанията на представители на числото 5, защото тяхното поведение е изключи¬телно приятно и вдъхващо спокойствие. Тъй като 5 е вибра¬цията на интелекта, хората под въздействието на това число са изключително умни и по-интелигентни от обичайното. Те винаги са нащрек и нищо не им убягва. Улавят и най-дребната подробност. Ако са възпрепятствани от финансови или други обстоятелства да пътуват често, от което изпитват силна потребност, те странстват наум, а тъй като са много умни, „бляновете" им са достатъчно живи, та поне временно да ги задоволят.
Според древните мъдреци числото 5 е свързано с така наречената „земна магия". Колкото и да е странно, числото 5 вдъхва на хората под негово влияние копнежа да вярват във вълшебства, в елфи, феи и тайнствата на природата, но същев¬ременно и желанието да разглеждат всичко под микроскоп, две качества, които са коренно противоположни и заради които хората с число 5 трудно разбират самите себе си. Понякога те са много напрегнати, с изопнати до скъсване нерви и бленуват за приключения. Мислят и взимат решения бързо, често са импулсивни в постъпките си. Имат изострено чув¬ство за новите идеи и изобретенията, на драго сърце поемат рискове и са родени да сключват спекулативни сделки. Поприщата, в които преуспяват, са писателството, рекламата, връзките с обществеността и издателската дейност. Хората с число 5 притежават достойни за възхищение гъвкавост на възгледите и способността бързо да се окопитват от ударите на съдбата, които не оставят дълбоки белези в душите им.

Числото 6

6 е числото на Венера. Олицетворява женската същност и състраданието, а също (докато Венера не преотстъпи по¬кровителството си над знака на Телеца на Пан-Хор, когато тази планета бъде открита) парите, както и любовта и всич¬ко романтично.
Даден човек или цялост са под влиянието на числото 6, ако са родени на 6-и, 15-и или 24-ти на всеки месец от всяка година. Родените на 6-и носят непогрешимия отпечатък на 6. Същото важи и за родените на 15-и 24-ти, те обаче освен това са изправени и пред предизвикателството да разбулят кармичната тайна съответно на съставното число 15 или 24. Това се отнася и за простото и съставното число на името на анализирания човек или цялост.
Присъщите на числото 6 поведенски модели и характеристики са взаимосвързани със Слънчевия знак на човека или целостта.
Ако Слънчевият знак е:
ВОДОЛЕЙ, ТЕЛЕЦ, ВЕЗНИ: Вибрацията на 6 засилва личностните особености на Слънчевия знак.
СКОРПИОН, ОВЕН: Понякога вибрацията на 6 е в противовес с подбудите на Слънчевия знак, но с усилие може да бъде използвана, за да уравновесява неговата природа.
ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ АСТРОЛОГИЧНИ ЗНАЦИ; Понякога вибрацията на 6 е в съзвучие с характера и личностните особености на Слънчевия знак, друг път е в рязък контраст с тях. Във втория случай поведението на човека в срав¬нение с обичайното е толкова странно, че стъписва не само околните, но и самия него.
Значение на вибрацията на 6
Определението важи и за хората, и за цялостите с число 6. Тези хора сякаш привличат като с магнит околните. Рад¬ват се на искрената обич на своите приятели и колеги, а привържат ли се към някого, са му предани. В любовта влагат по-скоро идеализъм и обич, отколкото чувственост. Те са родени романтици, много сантиментални са, колкото и да се опитват да го отрекат или скрият. Вибрацията на 6 носи любов към изкуствата и най-вече към музиката. Тези хора обичат красивите, обзаведени с вкус къщи, пастелните цветове и хармоничното обкръжение.
Харесва им да посрещат гости и да ощастливяват дру¬гите, не понасят раздорите, споровете, обтегнатите отноше¬ния и ревността - макар и самите те да са много ревниви, ако са изложени на опасността да изгубят някого (или нещо), когото обичат. Сприятеляват се лесно и им доставя удовол-ствие да решават спорове между свои приятели, колеги и роднини, при което изглеждат кротки като агънца, докато не се прояви вироглавството им: тогава вече не ви се струват толкова хрисими!
Често печелят пари с лекота, понякога благодарение на дарбите и способностите си, друг път от наследство и от богати приятели и родственици. Трябва да внимават обаче да не изпаднат в една от двете крайности: прекомерното прахосничество или стиснатост. По паричните въпроси при тях средно положение няма. Хората с число 6 са ту много редкопръсти, ту големи скръндзи. Обичат красивото във всички сфери на живота. Повечето по един или друг начин са силно привързани към природата и обичат да прекарват своето време в провинцията, край притихналите дъбрави и бълбукащи¬те потоци, които успокояват чувствата им. Вибрацията на 6 носи отпечатъка на любовта към разкоша и лукса. Тези хора се чувстват едва ли не обидени от грозното. Възхищават се от добрия вкус и се гнусят от всичко просташко и вулгарно. Като правило имат изискани, безупречни обноски и обикновено се държат любезно с другите. Но ако им прекипи, няма да се поколебаят да ви кажат право в очите какво мислят. Доставя им удоволствие да обсъждат и бистрят политиката, докато наложат своето мнение, както става обикновено благодарение на тяхната логика... и неустоимите им усмивки.

Числото 7

7 е числото на планетата Нептун. Олицетворява духовното начало, чувствеността, състраданието и всичко загадъ¬чно, а също илюзиите, а понякога и измамата, но и дарбата да цериш, чудесата, вярата... и мечтите, които се сбъдват.
Един човек или цялост са под влиянието на числото 7, ако са родени на 7-и, 16-и или 25-и на всеки месец от всички години. Родените на 7-и са белязани с непогрешимия печат на 7. Същото важи и за онези, които са родени на 16-и или 25-и, наред с това обаче те са изправени пред предизвикателството да разбулят кармичната загадка съответно на съставните чис¬ла 16 и 25. Това се отнася и за простите и съставните числа на името на анализирания човек или цялост.
Особеностите, свързани с числото 7, се проявяват по различен начин в зависимост от Слънчевия знак на въпрос¬ния човек или цялост.
Ако Слънчевият знак е:
РИБИ: Вибрацията на 7 засилва личностните черти, присъщи на слънчевия знак.
ДЕВА: Понякога вибрацията на 7 е в противовес с под¬будите на Слънчевия знак, но с известно усилие може да се използва, за да уравновеси неговата природа.
СКОРПИОН, РАК, КОЗИРОГ, ТЕЛЕЦ: Вибрацията на 7 е в съзвучие с характера, подбудите и личностните особе¬ности на Слънчевия знак.
БЛИЗНАЦИ, СТРЕЛЕЦ, ВОДОЛЕЙ, ОВЕН, ВЕЗНИ, ЛЪВ: Вибрацията на 7 е в рязък контраст с основните инстинкти на Слънчевия знак. Надделее ли в поведението на даден човек, той се държи толкова странно, че смайва не само околните, но и самия себе си.
Значение на вибрацията на 7
Определението важи и за хората, и за цялостите с число 7. Хората с това число са склонни да се отдават на дръзките си мечти. Понякога говорят за тях, друг път ги пазят в тайна. Но едно е безспорно: те мечтаят повече от другите. Дълбоко в себе си проявяват изострен интерес към езотеричните тай¬ни, митологията, космическите изследвания и неидентифицираните летящи обекти... към цялата гора на неизвестното. Често са надарени с интуиция и ясновидство, притежават и вдъхващ спокойствие ведър магнетизъм, оказващ силно вли¬яние върху другите. Ако сте разтревожени за нещо, дори само да постоите с тези хора, си възвръщате спокойствието. Хората с число 7 имат нетрадиционни представи за религията, не обичат да вървят по утъпкани пътища и проявяват склон-ност да прегръщат политически каузи, които са уникални и донякъде нетрадиционни. Не е рядкост някой с число 7 да основе нова религия или да повярва в нея.
Хората с тази вибрация или пътуват много в известен период от живота си, или четат жадно книги за чужди народи и далечни земи. Мнозина измежду тях са силно привързани към морето и не е изключено да имат отношение към мореплаването, водните спортове или флота. Склонни са да се без-покоят за бъдещето, ето защо имат нужда да знаят, че разполагат със сигурния пристан на финансовата обезпеченост, ако случайно вълните на съдбата ги изтласкат в бурни води.
Въпреки това не се интересуват особено от материалните придобивки и да трупат баснословни състояния. Често печелят много с оригиналните си хрумвания, но са склонни да правят щедри дарения за различни благотворителни на¬чинания. Ако ги привличат изкуствата, от тях стават велико-лепни танцьори и балетисти, певци, поети, писатели, актьори и актриси.
Наглед спокойни и кротки, хората под влиянието на чис¬лото 7 имат амбиции, които не обсъждат с другите и които неизменно носят отпечатъка на философските идеи. Истинс¬ка благословия са за другите със своето състрадание и разбиране към техните несгоди и болки, затова приятели, род¬нини и колеги ги товарят със своите проблеми. Във вибрацията на 7 се долавя подчертана склонност към усамотение и тези хора предпочитат да не споделят с другите своите тре-воги. Мразят да ги подпитват и изпадат в ужас, ако някой се опитва да ги покровителства, което според тях си е вмешателство в личния им свят.
Хората с число 7 се открояват с изисканите си обноски, артистичния темперамент и чувствителната натура, само внимавайте да не ви заблудят с мълчаливия си характер... ще се изненадате, ако има начин да узнаете какви странни мисли им се въртят в главата, докато те общуват със самите себе си. Успеете ли да ги накарате да ги споделят с вас, ще бъдете не само стъписани, но и очаровани, щом научите тайните на техния Нептунов свят. Но хората с число 7 първо трябва да се убедят, че заслужавате доверието им, преди да ви посве¬тят в тези потоци от мисли... а вие ще спечелите това дове¬рие, като докажете, че не сте пристрастни или предубедени. Самите те рядко са такива.

Числото 8

8 е числото на планетата Сатурн. Олицетворява мъдростта, знанията, натрупани чрез опита, непоклатимостта, търпението и отговорността, а също финансовата обезпеченост, предпазливостта, ограниченията, самодисциплината и самоконтрола.
Даден човек или цялост са под влиянието на числото 8, ако са родени на 8-и, 17-и или 26-и от всеки месец на всяка година. Родените на 8-и са белязани с непогрешимия отпечатък на числото 8. Същото важи и за родените на 17-и и 26-и, те обаче наред с това са изправени пред предизвикател-ството да разбулят кармичната загадка съответно на съставните числа 17 и 26. Това се отнася и за простото и съставното число на името на анализирания човек или цялост.
Особеностите, присъщи на числото 8, се проявяват различно, в зависимост от Слънчевия знак на конкретния чо¬век или цялост.
Ако Слънчевият знак е:
КОЗИРОГ: Вибрацията на 8 засилва личностните черти на Слънчевия знак.
РАК: Понякога вибрацията на 8 е в противовес с подбудите на Слънчевия знак, но с известно усилие може да бъде използвана, за да уравновеси природата му.
РИБИ, СКОРПИОН, ДЕВА, ТЕЛЕЦ: Вибрацията на 8 е в съзвучие с характера, подбудите и личностните особености на Слънчевия знак.
ОВЕН, ВЕЗНИ, БЛИЗНАЦИ, ЛЪВ, СТРЕЛЕЦ, ВОДО¬ЛЕЙ: Вибрацията на 8 е в рязък контраст с основните инстинкти на Слънчевия знак. Прояви ли се в поведението на конкретния човек, то е толкова странно, че изненадва не само околните, но и самия него.
Значение на вибрацията на 8
Определението важи и за хората, и за цялостите с число 8. Хората с това число обикновено са тихи, сдържани и срамежливи. Не се самоизтъкват, не драпат със зъби и нокти към целта, а напредват към нея бавно и сигурно - нищо не е в състояние да им попречи да постигнат амбициите си. Срамежливостта и мълчаливостта са само прикритие за неудържимия им стремеж да се издигнат до върховете на професионалното поприще или кариерата. От тях стават чудесни учители и съветници, повечето преуспяват и в тази жестока игра - политиката (макар че се случва и някои да се издънят с гръм и трясък), справят се отлично и с всичко, за което се искат търпение, ум и всеотдайност.
Като деца нерядко са болнави, ала израстват здрави като канари и повечето са дълголетници. Готови са да чакат, докато плановете им донесат плодове, но междувременно използват разумно времето. Рядко ще откриете човек с число 8, който седи със скръстени ръце или безделничи. Тези хора имат вродено чувство за отговорност, което не им позволява да се отнасят през пръсти към своите задължения. Повечето измежду тях са надеж¬дни като часовника на дядо и са „удобни" като юргана или вълне¬ния шал на баба. Имат чудесно чувство за хумор, което обаче е тънко и никога очебийно, ето защо трябва да внимавате, ако искате да го доловите. Държат се така, сякаш изобщо не ги интересува какво мислят за тях и не дават пет пари за комплиментите, дълбоко в себе си обаче много държат на чуждото мнение и стига Комплиментите да са искрени, им се радват тайничко, въпреки че не го показват от страх да не ги вземат за слаби. А това е последното нещо, което искат да си мислите за тях.
Макар че подобно на вибрациите на другите числа, и вибрацията на 8 се проявява в зависимост от Слънчевия знак на човека и проличава недвусмислено само в редки случаи, повечето хора с това число имат много богата и сложна личност и голяма вътрешна сила. Често играят важна роля в тази драма - живота, и многократно за другите са оръдие на съдбата. В религията са склонни към фанатизъм и напук на всичко не се отказват от верските си убеждения. Чудесни приятели са, но не дай Боже да ви станат врагове.
Макар и на пръв поглед хората с число 8 да се държат студено и сдържано с онези, които обичат и на които имат доверие, дълбоко в себе си са им предани и са привързани към тях. Често се чувстват самотни, изпитват отчаяна по¬требност от обич и са способни на големи жертви в името на някой идеал, амбиция или заради хората, които зависят от тях. Колкото повече остаряват, толкова повече младеят и на вид, и като поведение - изглеждат по-млади и се държат по-безразсъдно на петдесет, отколкото на двайсет години. Взискателни са и към себе си, и към другите, но колкото и мъдри и зрели да изглеждат, колкото и на пръв поглед да се владеят и да се подчиняват на самоналожената дисциплина, дълбоко в себе си са самотни мечтатели, които трябва да проумеят веднъж завинаги, че не е грях да се бориш за своето щастие.
    Активен
ИСТИНАТА семето на МЪДРОСТА- може да бъде открита къде ли не!
Можем да посочим пътя ня другите,ала всеки трябва да го извърви сам-докато не прогледне за СВЕТЛИНАТА на неподправената МЪДРОСТ,там,в края...от където сме поели всички, някога много отдавна,в зората на ВРЕМЕТО!

    
    

    
Числото 9

9 е числото на планетата Марс. Олицетворява нападателното действие, проникването, храбростта и сблъсъка, а също всичко оригинално и свързано с инициативата... както и противоречивите качества уязвимост и простодушие.
Един човек или цялост са под въздействието на числото 9, ако са родени на 9-и, 18-и или 27-и от всеки месец на всич¬ки години. Родените на 9-и носят непогрешимия отпечатък на 9. Същото важи и за хората, родени на 18-и и 27-и, те обаче са изправени и пред предизвикателството да разбулят кармичната загадка съответно на съставните числа 18 и 27. Това се отнася и за простото и съставното число на името на разглеждания човек или цялост.
Особеностите, присъщи на числото 9, се проявяват различно, в зависимост от Слънчевия знак на конкретния човек или цялост.
Ако Слънчевият знак е:
ОВЕН: Вибрацията на 9 засилва личностните черти, характерни за Слънчевия знак.
ВЕЗНИ: Понякога вибрацията на 9 е в противовес с подбудите на Слънчевия знак, но с известно усилие може да бъде използвана, за да уравновеси неговата природа.
ЛЪВ, БЛИЗНАЦИ, СТРЕЛЕЦ, ВОДОЛЕЙ: Вибрацията на 9 е в съзвучие с характера, подбудите и личностните осо¬бености на Слънчевия знак.
КОЗИРОГ, РАК, ТЕЛЕЦ, ДЕВА, СКОРПИОН, РИБИ: Вибрацията на 9 е в рязък контраст с основните инстинкти на Слънчевия знак. Прояви ли се в поведението на даден чо¬век от тези зодиакални знаци, то е толкова необичайно, че изненадва не само околните, но и самия него.
Значение на вибрацията на 9
Определението важи и за хора, и за цялости с число 9. Тези хора не са вироглави, но са твърдо решени да получат оно¬ва, което искат, а това са две различни неща. Вироглавството винаги е реакция, докато решимостта дава подтик за действия. Хората с число 9 са доста избухливи и взимат прибързани реше¬ния, за които по-късно съжаляват. Но никак не са злопаметни и прощават бързо. Уязвими са, защото по инстинкт са много до¬верчиви. Понеже са прями, очакват и от другите същото, а други¬те обикновено не са така чистосърдечни. Хората с число 9 винаги са шокирани от всяка проява на двуличие и хитрост. Като цяло не са способни на коварство и безчестието почти винаги ги сварва неподготвени, докато те не се научат да са по-предпазливи.
Едно от най-благоприятните за тях качества е способността им да разбират на мига за какво става въпрос, вместо дълго да умуват и да анализират положението. Марс, техни¬ят повелител, им помага да виждат веднага за какво става дума, ето защо те са извънредно нетърпеливи с хората, които мислят по-бавно, а това не допринася да печелят състезани¬ята по популярност. Всъщност една от чертите, които преодоляват най-трудно, е именно припряността, която проявя¬ват, забележат ли грешки на другите.
За тях с пълна сила важи изречението „каквото видиш, това и получаваш", което ги характеризира много точно (особено когато тази черта е засилена от природата на Слънче¬вия знак), защото те са лишени от всякакво коварство. В разрез със самата природа на тези хора е да кроят сложни пла¬нове или да играят игрички, за да получат онова, което искат от другите. И тъй като останалите не са свикнали с тази пря¬мота, хората с число 9 обикновено получават от тях каквото искат просто защото са ги сварили неподготвени. Мнозина са трогнати от очевидната уязвимост и детинската непринуденост на представителите на числото 9 и се стремят да ги закрилят, други смятат тези черти за проява на глупост, една от причините тези хора да са уважавани рядко от своите при-ятели и колеги, докато не дадат воля на присъщите на Марс избухливост и храбър дух и не нададат боен възглас, а онези, които са подценили чистата енергия на вибрацията на 9, отстъпват стъписани назад.
Хората с число 9 са много податливи на суетата. Поне така изглежда на пръв поглед. Те обаче не са суетни, нищо, че полагат големи грижи за външния си вид. Това поведение всъщност се корени в страха да не бъдат отхвърлени, защото въпреки напереността си представителите на числото 9 вътрешно треперят - липсва им самоувереност. Колкото и самонадеяни да ни се струват, те непрекъснато изпитват нужда да ги уверявате, че ги харесвате, уважавате и им се възхищавате... а също и ги обичате. Може да ни изглеждат напо¬ристи и независими, но не са никак сигурни в себе си. Щедри до безразсъдство и най-често редкопръсти (освен ако Слънчевият знак не притъпява тази черта... макар че в редки случаи тя пак ще надделява в поведението на всеки, роден с число 9), те не се нуждаят да ги поучавате. Първият им подтик е да раздават всичко, каквото имат, да не се замислят за бъдещето и да вярват, че нещата ще се уредят от само себе си.

Значение на съставните (двуцифрените) числа

10 Колелото на съдбата

10 е олицетворявано от Изида и Озирис. Това е число¬то на възхода и падението в зависимост от желанието на конкретния човек. Той ще се прочуе с добро или с лошо, според своите постъпки. 10 е в състояние да пробуди любов или омраза, уважение или страх. А също да вдъхне чест или безчестие - при него средно положение няма. Всяка случка зависи от решението на човека. Числото е символ на Любовта и Омразата. Хората с число 10 притежават вродената способност да осъществяват творческите си хрум¬вания, тази сила обаче трябва да бъде прилагана мъдро, тъй като абсолютната съзидателност съдържа в себе си своята противоположност - абсолютното унищожение. Самодис-циплината и безграничното състрадание трябва да съпътстват първата сила, за да се избегне трагедията на втората. Дисциплината трябва да предхожда Властта. За нещастие някои хора с число 10 не успяват да реализи¬рат своя потенциал и като последица заживяват с дълбоко вкоренено огорчение, заради което се чувстват несретници и понякога се държат високомерно и нагло, за да скрият съвсем безпочвеното чувство за непълноценност.
11 Лъв с намордник - стиснат пестник
Това е число на изпитанията и предателството от стра¬на на другите. Изобразявано е с двама души от един и същи или от различни полове - олицетворява и две коренно противоположни ситуации. И в двата случая липсват допирни точки между интересите и трябва да бъде преодоляна на-месата на трета сила. Могат да се появят и трудности, свързани със заблудата за раздяла. За да се избегне чувството на огорчение и провал, разнородните цели трябва да се обединят. Третата намесила се сила може да е човек или идея, може да приеме формата на отказ единият от двамата души да не приема другия непременно като пречка към хар¬монията. Трябва да бъде установен източникът на разделящата сила и да бъде направен опит за компромис. Не е из¬ключено и противоречивите желания на един и същи човек да бъдат видени ясно, сякаш се отразяват в огледало. Две сили или две желания се противопоставят едно на друго и в крайна сметка трябва да се обединят, за да бъде постигнато щастие. И въпреки това дори след като двамата души се помирят, всеки трябва да се съхрани като личност, защото сам по себе си има стойност.

12 Жертвата

Хората с това число често ще бъдат жертвани заради кроежите и интригите на другите. 12 ви предупреждава, че трябва да бъдете нащрек във всяка ситуация и да се пазите от престорени ласкателства, с каквито някои ви обграждат, за да постигнат собствените си цели. Отнасяйте се мнително към онези, които ви предлагат високи постове, и внимателно анализирайте подбудите им. Не всички са двуличници, но е за предпочитане да си отваряте очите на четири. Хората с това число често са склонни към припряност и безпокойство, породени от необходимостта да жертват личните си цели заради амбициите на другите. Не бива да подминаваме и едно второ значение на това число. 1 е учителят (бил той някой човек или самият Живот). 2 е коленичилият покорен ученик. Случва се силният емоционален стрес и душевните мъки да предизвикат амнезия и хора с число 12 да забравят вече ус¬воени уроци. 12 олицетворява обучението на всички равни¬ща, покорството и жертвите, необходими, за да натрупате познания и мъдрост и в духовен, и в интелектуален план. Пожертвате ли разума в името на чувствата, съзнанието ще Получи всички отговори, които търси. Търсете в него решението. Ако се отнасяте внимателно към изискванията на обучението, мъките ви ще свършат и вие ще преуспеете.

13 Духовно прераждане - промяна

13 не е фатално число, както вярват мнозина. В древността са твърдели, че „който знае как да използва числото 13, ще се сдобие със сила и власт". Символ на 13 е скелетът, или смъртта, която коси с косата си хората насред поле с току-що поникнала трева, където от всички страни от пръстта се по-казват млади лица и глави. 13 е числото на размириците и разместването на пластовете, за да бъде разчистен теренът. Свързано е с властта, която, ако е използвана от себични под¬буди, ще донесе самоунищожение. То ви предупреждава да се пазите от неизвестното и непознатото. Ако се приспособявате постепенно към промените, ще се сдобиете със силата на виб¬рацията на 13 и ще намалите вероятността да ви сполетят злини. 13 е свързано с гения, а също с пътешествениците, които разчупват рамките на традиционното и правят най-различни открития. Ако сте родени на 13-и на който и да е месец, трябва да прочетете внимателно частта за числата 4 и 8.

14 Движение... предизвикателство

14 е числото на белязаното с магнетизъм общуване с хората чрез писателство, издателска дейност и всички останали медии. На хората с това число се отразяват благотворно пери¬одичните смени в работата. Имат късмет във всичко, свързано със спекулативни сделки, щастливи са и когато се придвижват, пътуват и опознават страни и народи. Но и печалбите, и загубите понякога са временни заради силния повей на промените, който неизменно присъства. 14 предупреждава, че ви застрашават злополуки, свързани с природните стихии: пожари, наводнения, земетресения, торнадо, урагани, бури и други (те не са неизбежни, но бъдете предпазливи). Има риск да зависите от съветите на хора, които тълкуват превратно нещата. Погрешно е да се осланяте на другите. Следвайте интуицията, вътрешния си глас. „Късметът" на 14 включва паричните сделки и хазарта, но неизменно съществува опасност да загубите заради лоши съвети, давани ви от другите, или защото сте се

15 Магьосникът

15 е число с дълбоко езотерично значение, алхимична вибрация, чрез която се проявяват всички магии. Изключително щастливо е и носи в себе си същината на вълшебство¬то. 15 е свързано със „сладкодумците", с красноречието и музикалния, художническия и театралния талант. Хората с това число са надарени с интересен характер и силен личностен магнетизъм, с огромно обаяние. Вибрацията на 15 носи късмет най-вече в печеленето на пари, в получаването на подаръци и услуги от другите, защото въздейства мощно върху алтруистичната им природа. Но няма рози без бодли и в древността са предупреждавали, че 15 управлява низшето в окултизма, ако е свързано с простите числа 4 и 8. Такива Хора ще прибягнат до всякаква магия, дори до черна, до хипноза и внушение, за да постигнат целите си. Вярно е и обратното. Хората с число 4 и 8 ще станат жертва на други, при-бягнали до същите похвати. Тоест, ако 15 е рождената дата, а числото на името е 4, 13, 22 или 31, трябва да промените своето име, така че цифровата стойност на буквите в него да дава съставно число, редуцирано до простото число 1 (например 10 или 19). Ако 15 е рождената дата, а числото на името е 8, 17 или 26, трябва да смените името си, за да дава числото 6 или 24. Ако числото на името е 15 и сте родени на 4-ти, 13-и, 22-ри или 31-ви, трябва да смените името си така, че да се равнява на 6 или 24. Ако числото на името е 15 и сте родени на 8-и, 17-и или 26-и, трябва да смените името си така, че да се равнява на 6 или 24.
Важно е да прочетете частта за числата 4 и 8, за да раз¬берете по-добре защо ви давам този съвет.
Ако не се брои това предупреждение, съставното число 15 е изключително щастливо. Ако сте родени на 15-и, от който и да е месец и съставното число на вашето име също е 15, вие сте благословени със способността да ощастливите много другите и да озарите мрака с ослепителна светлина, стига да не използвате тази вълшебна щастлива вибрация за егоистични цели.
   
ИСТИНАТА семето на МЪДРОСТА- може да бъде открита къде ли не!
Можем да посочим пътя ня другите,ала всеки трябва да го извърви сам-докато не прогледне за СВЕТЛИНАТА на неподправената МЪДРОСТ,там,в края...от където сме поели всички, някога много отдавна,в зората на ВРЕМЕТО!

    
    

16 Съборената цитадела

16 е изобразявано от древните халдейци като „кула, която е ударена от гръм и от която пада човек с корона на главата". То ви предупреждава, че е възможно да умрете по необичаен начин, от насилствена смърт, а също да претърпите злополуки и плановете ви да се провалят. Ако редуцирано, името ви дава 16, очевидно ще е разумно да го промените, за да избегнете тази вибрация. Ако ли пък сте родени на 16-и, трябва да посрещнете предпазливо предизвикателството на 16, така че въздействието му да бъде смекчено. За да избегнете фаталистичната тенденция на 16 като рождено число, трябва да правите всичко възможно, за да обмисляте пред¬варително плановете си до най-малките подробности и да предотвратите провала. 16 съдържа и задължението и отговорността на простото число 7 да се вслушвате във вътреш¬ния си глас, който неизменно ще ви предупреждава своевременно чрез сънища или вашата интуиция за надвиснала опасност, така че да я избегнете. Не бива да пренебрегвате вътрешния си глас. Както вече обясних покрай името на Ейбрахам Линкълн, което се равнява на съставното число 16, Линкълн многократно е бил предупреждаван чрез сънища, че срещу него момее да бъде извършено покушение - същото са му казвали и „медиумите", които Мери Тод Линкълн е водела в белия дом. Той не е обърнал внимание на тези многочислени ясни предупреждения и е отказал да вземе предпазни мерки, затова и не е могъл да избегне своята участ. Но е бил в състояние да го стори, а това е важно за хората с рождено число 16. Можете да сте щастливи другояче освен чрез водачество на върха (Кулата и Короната) - като се откажете от славата и известността и така притъпите отрицателния аспект на 16. Линкълн не е пожелал да го направи и е отсъдил, че е по-важно да се опита да запази единството на нацията, отколкото да се радва на осъществяването в личния живот, макар че приема президентския пост без желание и силно натъжен.

17 Звездата на Влъхвата

Това е силно духовно число, изобразявано символично от древните халдейци със Звездата на Венера с осем върха. Звездата на Влъхвата е образ на Любовта и Мира и ви предвещава, че с високия си дух ще преодолеете изпитанията и трудностите от началния период на живота си, а също не-сполуките в личните отношения и на професионалното по¬прище. 17 е „числото на Безсмъртието" и показва, че името на човека (или целостта) ще го надживее (ако той реши да умре, което може да стори по свой избор, както ще научите от главата „Физическо безсмъртие"). Това съставно, или дву-цифрено число е Изключително щастливо, но трябва да имате предвид едно. Редуцирано, то се равнява на простото число 8, ето защо, ако вашето съставно ключово число е 17, е важно да прочетете внимателно раздела за числата 4 и 8 в края на главата.

18 Сблъсъкът между духовното и материалното

От всички съставни числа 18 съдържа най-трудния за тълкуване символизъм. (Прочетете по-напред в главата частта за връзката на 18 с Исус Христос.) В древността са го опис¬вали със следния образ: „Лъчиста луна, от която се стичат Капки кръв. Под нея се виждат вълк и гладно куче, които ловят с отворени уста капките кръв, а по-долу към тях бърза рак." 18 олицетворява материалното, което се домогва да унищожи духовното в природата. Често свързва хората и цялостите, представяни от него, с ожесточени разпри в семейството, с войни, обществени размирици и революции. В някои случаи означава и че ще спечелите пари или ще се издигнете, като прилагате тактиката „разделяй и владей", чрез война или друг конфликт. Предупреждава, че могат да ви предадат и измамят и „приятели", и врагове, а също че можете да пострадате от природни стихии, например от пожар, наводнение, земетресе¬ние, буря или взрив, да ви удари електрически ток или гръм. Ако съставното число на името ви е 18, трябва незабавно да го смените, за да избегнете отрицателното му влияние. Ако ли пък рожденото ви число е 18, трябва да проявите изключител¬на предпазливост и внимание, за да посрещнете предизвика¬телствата и опасностите на това съставно число. Единственият начин да разсеете и притъпите влиянието му е духовността, като неизменно отвръщате на омразата и измамите с щедрост, любов и прошка, и „обръщате и другата страна" и отговаряте с добро на злото, с великодушие на жестокостта, с честност на безчестието, с чест на безчестието. Така вибрацията на 18 може да бъде използвана, за да получите просветление. Родените на 18-и от всеки месец сами са избрали между преражданията (подобно на Исус Христос) тази дата като най-голямата проверка на своята душа и стойност. Можете да притъпите отрицателното влияние на 18 и като промените името си, а оттам и неговото число (каквото и да е то), така че да се равнява на всяко съставно число, което редуцирано, да прави 6. Това също ще ви помогне да превърнете трагедията на 18 в триумф. Нали помните, вече научихме, че 6 (Любовта) винаги и всякога побеждава 9 на конфликта (1 + 8 = 9). Както обясних, когато е бил предопределян житейският път на Исус от Назарет, е избрана и добавената вибрация на 6 (и свързаното с нея число). Ще е разумно родените на 18-и от всеки месец да планират всичко важно на 3-и и 6-и от всеки месец или на дата, цифрите в която дават сбор от 3 или 6, особено от 6 - а също да добавят по всички възможни начини вибрацията на 6 в личния и професионалния си живот, например като избират адрес и телефон с това число. Така въпреки ограниченията на 18 ще преуспеят и в материалния, и в духовния свят.

19 Повелителят на небесата

19 е едно от най-щастливите и благоприятни съставни числа. Изобразявано е като Слънцето и е наричано Повелител на небесата, понеже олицетворява победата над всеки временен неуспех и разочарование. Благославя хората и цялостите, представлявани от него, със силата на съставното число 10, но без опасността от злоупотреби, която му е присъща. Това число предвещава щастие и удовлетворение - успех във всички начинания и в личния живот. Ако 19 е число на името, то, разбира се, трябва да бъде разглеждано заедно с числото на раждане, което може и да не е толкова щастливо. Е, нищо не е съвършено, но каквото и да е влиянието на другото, вероятно не така щастливо число, 19 ще разчисти пътя ви и до голяма степен ще притъпи евентуал¬ните отрицателни въздействия при пълния номерологичен анализ.

20 Пробуждането

Освен че е наричано „Пробуждането", това съставно число е изобразявано от древните халдейци и като „Съдът". В тази интерпретация е символизирано от „крилат ангел, който свири на тръба, а под него от гроб се изправят мъж, жена и дете, сключили длани за молитва". В определен пе-риод от живота си човек с число 20 изживява мощно пробуждане, което му носи нови цели, намерения и амбиции -призива да действа в името на някаква велика кауза или идеал. Неговите планове могат временно да се натъкнат на спънки, които да забавят осъществяването им, те обаче ще бъдат преодолени, ако той се учи да е все по-търпелив (предизвикателството на числото 20) и да вярва все повече в силата си да преобразява света наоколо. 20 носи благословията на ярките пророчески сънища, а също способността човек да осъществява добрите от тях и да предотвратява сбъдването на лошите. Това число не е материално, ето защо не се надявайте да постигнете чрез него финансов успех. Ако имате нужда от големи суми, за да подкрепите на практика някоя нова кауза или идеал, можете да изберете друго, по-положително в материален план число, като промените името си (в случай че 20 е съставно ключово число на вашето раждане). Ако ли пък то е число на вашето име, да се надяваме, че числото на раждане ви дава по-щастлива във финансово отношение вибрация. Но който е доволен от вибрацията на 20, рядко обръща внимание на материалните въпроси. За него парите не са важни - а като цяло 20 му осигурява достатъчно средства, за да задоволи най-насъщните си нужди.

21 Короната на Влъхвата

21 е изобразявано като „Вселената" и е наричано още „Короната на Влъхвата". Предвещава успех във всичко и оси¬гурява напредък, почести, награди и издигане и в живота, и в професионалното поприще. Олицетворява победа след дълга борба, защото „Короната на Влъхвата" бива спечелвана само след продължително посвещавате, тежки душевни изпитания и редица други проверки на решимостта. Но въпреки всички спънки и съпротива човекът или целостта, благосло¬вени с числото 21, могат да бъдат уверени в окончателната си победа. Тази вибрация е изключително благотворна, а 21 е число на кармичната отплата.

22 Покорство и предпазливост

В древността 22 е било изобразявано като „добър човек, заслепен от глупостта на другите и носещ на гърба си раница, пълна с грешки". В това изображение той като че не предлага закрила срещу кръвожадния тигър, готвещ се да му се нахвърли. Това число ви предупреждава да не изпадате в заблуди и да се пазите от измама. Символизира добър човек (или цялост), живеещ в рая на глупците, мечтател, който се буди само когато е изложен на опасност, и то често когато вече е късно. Ако имате това число, трябва да се пазите от погрешни преценки и да не се доверявате на хора, които не го заслужават. В случай че 22 е вашето число на раждане, трябва да сте предпазливи и внимателни (тъй като числото на раждане не може да бъде променено) и в професията, и в личния живот. Кармичното ви задължение е да сте по-нащрек, да се преборите с „духовната" леност и да създадете у себе си духовна „нападателност" - да намерите приложение на силата си да променяте нещата и да предотвратявате провала просто като вярвате в своя успех. След като осъзнаете и приложите тази своя лична отговорност, ще станете господар на събитията, вече няма да сте заслепявани от глупостта на другите и ще постигнете целите и мечтите си. Родените на 22-ри от всеки месец трябва да прочетат внимателно раздела на числата 4 и 8.

23 Царската звезда на Лъва

Това число въплъщава кармичната отплата. То не само предвещава, но ви и гарантира успех в личния живот и работата, помощ от началници и покровителство от високопос¬тавени люде. Изключително щастливо е и закриля всячески хората и цялостите, представлявани от него. Както винаги, числото 23 трябва да бъде разглеждано заедно с другите прости и съставни ключови числа, съставящи цялостния номерологичен анализ, който може да се окаже не чак дотам щастлив. Другите числа обаче нямат особен шанс да ви навлекат неприятности, ако в трудни времена над вас блести Царската звезда на Лъва. Няма число, което да оспори силата на Лъва.
    Активен
ИСТИНАТА семето на МЪДРОСТА- може да бъде открита къде ли не!
Можем да посочим пътя ня другите,ала всеки трябва да го извърви сам-докато не прогледне за СВЕТЛИНАТА на неподправената МЪДРОСТ,там,в края...от където сме поели всички, някога много отдавна,в зората на ВРЕМЕТО!

*****

    

24 Любов - пари - съзидателност

И това число е изключително щастливо и се нарежда сред съставните числа на кармичната отплата, справедливо заслужена в минали прераждания особено когато е число на раждането. Предвещава съдействие от властимащите и близ¬ка връзка с високопоставени люде. Увеличава значително финансовия успех и щастието в любовта. Означава, че ще спечелите от любовна връзка, от съдебни дела, ако се изявявате в изкуствата, а също че ще притежавате магнетизъм, на който противоположният пол не може да устои. Единственото предупреждение, свързано с 24, е да не се отдавате прекомерно на страстите си и да не сте нагли в любовта, паричните въпроси и службата само защото всичко при вас върви по мед и масло. Не е зле да помните, че ако в този живот зло-употребявате с 24, в следващия може да бъдете орисани на изключително тежкото и неблагоприятно рождено число 18. Затова внимавайте да не пропилеете възможностите на съставните числа 23 и 24 и покрай изключителния си късмет Да не станете егоисти и да не започнете да се отнасяте нехайно към духовните ценности. Не се поддавайте на изкушението за безразборен полов живот, а също на склонността си да прекалявате и с всичко друго.

25 Прозорливост и анализ

25 ви предвещава духовна мъдрост, натрупана чрез внимателно наблюдение на хората и нещата, и успех чрез познанията, придобити от опита. Силата на това число идва от преодолените в ранни етапи на живота разочарования, а също от рядко срещаната способност да си извличате поука от своите грешки. Имате много точна преценка, но числото 25 не олицетворява материалното, ето защо можете да проверите какви са шансовете ви да направите състояние само като анализирате всичките си съставни числа в пълната рождена дата и име.

26 Сътрудничество

Това съставно число вибрира по странен начин в съзвучие с уникална по своя характер сила, черпана от състраданието и всеотдайността, от способността ви да помагате на другите, но не винаги на самите себе си. 26 е изтъкано от про¬тиворечия. Предупреждава ви, че сте изложени на опасности, разочарования и провали, особено по отношение на амбициите, резултат от лоши съвети, неподходящи лични връзки и несполучливо партньорство от всякакво естество. Ако 26 е съставно ключово число на вашето име, може би е най-добре да го промените, за да получите число с по-благоприятно влияние. В случай пък че 26 е числото на вашето раждане, тоест, не може да бъде променено, ви препоръчвам да не се хващате със съдружници и да работите сами, да не се вслуш¬вате дори в добронамерените съвети на другите и да следвате единствено своите предчувствия и интуиция - макар че преди да действате, трябва да се уверите, че и те не съдържат недостатъци и няма да ви подведат. Трябва незабавно да стабилизирате доходите си, да пестите, да не пилеете пари за щяло и нещяло и да не влагате средства за осъществяването на чужди идеи. Инвестирайте в собственото си бъдеще, бъдете щедри с другите, особено с нуждаещите се, но наред с това градете и здрава основа за своето бъдеще. Ако 26 е число на вашето име или ако сте родени на 26-и, прочетете внимателно раздела за числата 4 и 8 в края на главата (26 = 2 + 6 = Готин. Това е изключително важен съвет за вас, както и за всекиго, чието число на името е 4 или 8, или пък е роден на 8-и от всеки месец, а също на всяка дата, цифрите в която при съби¬ране правят 4 или 8, например на 13-и, 17-и, 26-и или 31-ви.

27 Царската власт

Това е чудесно, хармонично и щастливо число на куража и силата, в което е заложена и известна доза магия. Надарява хората и цялостите, които представлява, с обещание за власт и авторитет. Гарантира, че ще бъдете възнаградени от богато по-богато благодарение на градивния си труд, острия ум и въображението, че съзидателните способности са дали добри кълнове, които ще се увенчаят с богати плодове. Хората (и цялостите) със съставно число 27 би трябвало винаги да осъществяват оригиналните си идеи и намерения и да не бъдат възпирани или да се влияят от мнението на другите или от спънките, които те поставят пред тях. 27 е число на кармичната отплата, заслужена през не едно и две предишни прераждания.

28 Доверчивият агнец

28 е число на стъписващи и отчайващи противоречия. То олицетворява многообещаващи, дори гениални хора (или цялости) с големи възможности и способности да постигнат нечувани успехи, които те нерядко постигат колкото да ги изгубят, ако предварително не са се погрижили за бъдещето. Това число предупреждава, че ще пострадате, ако се предоверявате на другите, че ще срещнете силна съпротива от страна на враговете си и съперниците си в работата, че има опасност да загубите съдебни дела с огромни последици и възможности да започвате живота си отново и отново от нулата. Ако 28 е числото на вашето име, вероятно ще пожелаете да го смените, за да получите по-щастливо и благоприятно число. В случай че е число на вашето раждане и не можете да го промените, трябва да усвоите кармичните уроци на предпазливостта и добре обмислените планове. Постигнете ли го отрицателното въздействие на вибрацията на 28 до голяма степен ще бъде притъпено. Разковничето е три пъти да ме¬рите, преди да режете.

29 Избавление след тежки изпитания

29 е може би числото с най-тежка карма. То ви подлага на проверка за духовна сила, на премеждия и мъки, сходни със страданията на Йов от Стария завет. Животът на хората с число 29 е изпълнен с несигурност, предателства и измама от страна на другите, с приятели, на които не може да се разчита, с внезапно появили се опасности, а също с много мъки и тревоги, причинени от представители на противопо¬ложния пол. Това число отправя сериозни предупреждения и за личния, и за професионалния живот. Ако 29 е съставно ключово число на вашето име, повече от очевидно е, че трябва да го смените, за да се отървете от тази тежка вибрация, освен ако не сте мазохист.
Ако ли пък 29 е число на раждането ви, тоест няма как да го избегнете, трябва съзнателно да положите усилия да притъпите и в крайна сметка на неутрализирате и заличите това кармично бреме. До голяма степен можете да го постигнете и като изберете ново име (или промените изписването на досегашното) със силно положително съставно ключово число. Освен това родените на 29-и от всеки месец биха могли да се вслушат в съветите, които съм дала в Четвърта глава - за кармата и прераждането.
В конкретния случай с вибрацията на 29 (а тя носи със себе си и вторичната вибрация на 11, която също не е зле да прочетете, за да облекчите кармичното си бреме) не забравяйте, че ако развиете у себе си безпрекословна вяра в добротата и в собствените си сили... и непоклатим оптимизъм... те ще ви подействат като чудодеен цяр за проблемите, създавани от числото 29.
В края на краищата Йов се отърсва от несретите, след като се научава да поема пълна отговорност за своите проблеми, вместо да вини другите и търси отмъщение за сполетелите го беди. Най-сетне той не само се отървава от лошия си късмет, преследвал го толкова дълго, но и получава об¬ратно всичко, което е загубил, и то умножено многократно. ц така, родените на 29-и трябва да променят вибрацията на своето име с по-мощна вибрация, например с 19, да последват примера на Йов и не след дълго ще бъдат дори по-щастливи от другите. Интересното в случая с Йов (на английски - Job) е, че съставното число на името му е 10 - една вибрация, която трудно може да бъде сломена.

30 Самотникът - размисъл

Това е число на размисъла и на духовното превъзходство над другите. Но то принадлежи изцяло на духовното и хората, представлявани от него, често се отказват от всичко материално не защото са принудени, а защото искат. И така, съставното число 30 не е нито нещастно, нито щастливо -може да бъде и едното, и другото в зависимост само и единствено от желанието на човека или целостта, която представлява. Вибрацията на 30 може да бъде много мощна, но обикновено е неутрална и е направлявана от волята на човека. Ако 30 е число на името ви или сте родени на тази дата, смятате малцина за свои приятели. По принцип сте мълчаливи и предпочитате да се усамотите с мислите си. Светските сбирки и многолюдните прояви не са ваша стихия. Не отричате щастието или успеха, но изпитвате удовлетворение по-често далеч от хаоса на тълпата, така че да използвате умственото си превъзходство, за да разработите нещо стойностно за света... да изложите върху хартия идеите си, които биха могли да го преобразят... или да запазите и развиете дарбите си, например артистичния си талант. Числото 30 предвещава живот в самота, който обаче често носи удов-летворение.

31 Далеч от света - отшелникът

Хората с число на раждане 31 трябва първо да прочетат предишния абзац - за съставното число 30, защото 31 е мно¬го сходно с него с тази разлика, че човекът (или целостта), олицетворявани от това число, е дори още по-затворен, са¬мотен и откъснат от другите. Твърде често той е гениален или в най-лошия случай изключително умен. На някой етап от живота си най-неочаквано ще се откаже от бляскавите обещания на света, за да се потопи в спокойствието и ведрината на природата, а ако реакцията на 31 не е толкова ясно изразе¬на, пак по един или друг начин ще се откъсне от шумотеви-цата на обществото. Хората с число 31 понякога са непрек¬лонни в убежденията си и отстояват политическите проме¬ни, но в личните си навици са твърде консервативни. Дори сред навалицата такива хора нерядко се чувстват самотни и изолирани.

32 Общуване

Това съставно число има същата магическа сила да привлича хората, както 14, и се радва на същата подкрепа от високопоставени люде, както 23. Прибавете към това вродената способност на хората с число 32 да обайват другите със сладкодумието си и ще ви стане ясно защо 32 се слави още от древността като „вибрацията на политиците". Обикновено за хората с това число няма тайни в такива трудни поприща като рекламата, писателството, издателската дейност, радиото и телевизията, те са и големи работяги. Но насред тази привидно щастлива мелодия се долавят и предупредителни нотки. 32 е изключително щастливо число само ако отстоявате неотклонно възгледите и преценките си и в артистичните, нематериални неща, и в материалното. В противен случай има опасност намеренията ви да бъдат осуетени от упорството и глупостта на другите.

33 Това число няма самостойно значение и носи същата вибрация, както 24, с тази разлика, че магията на любовта, обхватът на оригиналното и съзидателното мислене и обещанието за финансово преуспяване са изразени дори още по-силно. Благодарение на двойното 3 хора, чието съставно число на името е 33, се радват на щастливи, безоблачни взаимо¬отношения с представителите на противоположния пол и на професионалното поприще, и в любовта и брака. Това е число на заслужената кармична отплата. Препоръчвам на хората с 33 да не злоупотребяват с невероятния късмет, който ще ги споходи в един или друг период от живота им, като се отдават на леност, прекалено високо самомнение и чувство за превъзходство. Стига да е придружена с чувство за хумор и неподправена скромност, вибрацията на 33 е невероятно щастлива.
34     Има същото значение, както числото 25.
35     Има същото значение, както числото 26.
36     Има същото значение, както числото 27.
37
Това число определено притежава своя сила. Свързано е със свръхчувствителните хора, които имат добри и верни приятели и притежават способността да привличат другите, особено в сферата на изкуствата, както и да работят съзидателно в екип. 37 слага ударението върху любовта и любовните връзки, понякога набляга прекомерно на секса. Половите предпочитания не винаги се покриват с общоприетите (но този аспект не присъства задължително). Хората с това число изпитват подчертана потребност от хармония във взаимоотношенията. Постигат щастие и успех по-лесно, когато работят рамо до рамо с други, отколкото ако са сами.
38     Има същото значение, както числата 11 и 29.
39     Има същото значение, както числото 30.
40     Има същото значение, както числото 31.
41     Има същото значение, както числото 32.
42     Има същото значение, както числото 24.
43
Древните са смятали това число за нещастно и ако то е число на вашето име, не е зле да го смените, за да получите по-щастливо съставно число. 43 олицетворява бунтарството, склонността към революции, сблъсъци, битки и войни. Носи вибрацията на повтарящите се разочарования и провали.
44 Има същото значение, както числото 26
45 Има същото значение, както числото 27
46 Има същото значение, както числото 28
47 Има същото значение, както числото 29
48 Има същото значение, както числото 30
49 Има същото значение, както числото 31
50 Има същото значение, както числото 32
51
Това число притежава своя собствена сила. Свързано е с войнствеността и предвещава неочакван напредък във всичко, с което се заемете. Особено благоприятно е за онези, които се нуждаят от закрила на военното поприще или във флота, а също на всички, свързани по един или друг начин с войната. Същевременно обаче ви предупреждава да се пазите от опасни врагове, а дори и от вероятността да бъдете убити, ето защо, ако числото на вашето име е 51, е по-разумно да промените изписването му, за да получите по-безопасно съставно число - и да забравите за славата.
52   Има същото значение, както числото 43.
  
ИСТИНАТА семето на МЪДРОСТА- може да бъде открита къде ли не!
Можем да посочим пътя ня другите,ала всеки трябва да го извърви сам-докато не прогледне за СВЕТЛИНАТА на неподправената МЪДРОСТ,там,в края...от където сме поели всички, някога много отдавна,в зората на ВРЕМЕТО!

    
   
Обърнете внимание, че съставните числа свършват до 52. Така са решили още в древността. Причината не ми е особено ясна, но тъй като не аз съм изобретила номерологията, а съм се уверила с правотата й, в това, как действа и колко е полезна и надеждна, не се и опитвам да повдигна булото на всички загадки, с които тя е обгърната.
Според халдейците, минете ли основното число 9, го умножавате, докато получите съставното число 45. После добавяте мистичното 7 към 45 и получавате 52, тоест броя на седмиците в календарната година. После, умножите ли 52 по тайнственото 7, получавате числото 364, тоест броя на дните в годината, използвана в древността. Халдейците са смятали 365-ия ден от годината за голям празник, когато никой - мъж, жена, дете или животно, не е бивало да работи.
Може би си мислите, че след като сте прочели всичко това, знаете точно толкова много, както и в началото. Но стига да сте добри в математиката и да имате вкус към ду¬ховното, сте разбрали за какво става дума. Ала дори и да не сте проумели на какво се основава това правило, трябва да го спазвате. Съставните числа свършват до 52.
Трябва да съберете цифрите във всички съставни числа, които сте получили при своите изчисления и които са по-големи от 52, за да получите ново просто и (или) съставно число. Например: редуцирани, 53 и 63 правят съответно простите числа 8 и 9. Друг пример: редуцирани, 74 и 87 се равняват съответно на съставните числа 11 и 15. И така, когато изчислявате име, равняващо се на съставно число, по-голямо от 52, трябва да използвате простото и съставното число, на което то се равнява, когато съберете двете му цифри.
Може би имате нужда от още няколко примера. Ако съставното ключово число на вашето име е по-голямо от 52, трябва да откриете ново число:
53  = на простото ключово число 8. Няма съставно число
54 = на простото ключово число 9. Няма съставно число
55  = на простото ключово число 1. Съставно число - 10.
56 = на простото ключово число 2. Съставно число -11.
57 = на простото ключово число 3. Съставно число - 12.
58 = на простото ключово число 4. Съставно число - 13.
59 = на простото ключово число 5. Съставно число - 14.
60 = на простото ключово число 6. Няма съставно число.
и така нататък...

Интересно е едно твърдение на древните: ако съставното ключово число на името ви е по-голямо от 52 и при редуциране не дава ново съставно ключово число (както в горния пример е с числата 53, 54 и 60), значи сте платили повечето си кармични дългове и за разлика от другите не трябва чак до такава степен да уравновесявате кармата си. Това, разбира се, не важи, ако сами сте променили изписването на името си -отнася се единствено за имена, дадени ви от съдбата, тоест от вашите родители, ръководени от Висшето си „Аз" (както вече отбелязах, съставните числа отразяват кармата на човека).
Това правило не важи, естествено, за съставните ключови числа на рождената дата, тъй като там най-голямото число е 31.

Четири и осем... Числата на съдбата
Тези числа са известни (особено когато се срещат заедно) като „числа на съдбата" или на „кармата" и хората, чийто живот е под влиянието на 4 и 8, сякаш са преследвани от несполуките.
Когато 4 и 8 са прости числа на раждането - при родените на 4-ти, 8-и, 13-и, 17-и, 22-ри, 26-и или 31-ви, човекът, олицетворяван от тях, ги е избрал по своя воля, воден от мъдростта, между своите прераждания. Висшето „Аз" (душата или духът) е осъзнало, че има да изкупува тежки кармични грехове, които е протакало да разчисти през прекале¬но много животи, и е избрало канала на 4 или 8, за да е сигурно, че най-после ще застане лице в лице с тези дълго отлагани кармични задължения и ще ги неутрализира. Така на рав¬нището на съзнанието между различните прераждания той е прогледнал докрай за значението на кармичната верига.
Това донякъде наподобява решението на ученик, който е отлагал прекалено дълго да се подготви за изпит или контролно, и щом те са наближили, е проумял, че няма за кога да протака, и е запретнал ръкави да навакса изоставането -край на безгрижните съботи и недели и на размотаването. Време е да „позубри" - да учи усърдно и да съсредоточи вниманието върху своите задължения.
Човек, разбира се, не може да избяга от вибрацията на 4 и 8 като рождено число, а и не бива да се опитва, понеже тези числа му гарантират, че волю-неволю той ще се озове в ситуации, когато през това прераждане ще бъде уравновесена неговата карма. Ето защо на негово място бих сметнала за неразумно да се опитвам и занапред да отстранявам от живота си влиянието на 4 и 8, тъй като от духовна гледна точка присъствието на тези числа не е случайно. Това обаче не винаги е вярно.

Съвсем друго е, ако 4 и 8 са прости числа на вашето име, тъй като вие не сте си избрали сами как ще се казвате (освен в някои религии). Името е избирано от родителите (насочвани подсъзнателно от мощното въздействие на 4 и 8, когато са числа на раждането или спрели се на име с такава вибрация сляпо, без причина) и вие го носите за добро или за лошо. Ето защо, и да решите да го смените, за да се равнява на по-щастливо просто число, това не значи непременно, че се опълчвате срещу кармата си. По-скоро става въпрос за свободно волеизявление - и за разумен избор да направите сегашния си живот значително по-гладък и не толкова фата¬листичен.
Ако 4 и 8 са числа на раждането, трябва да внимавате да избягвате във всичко друго тези числа, например редуцирани, цифрите в адреса и телефонния ви номер не бива да правят съставно число, което редуцирано от своя страна, да прави 4 или 8, а също и да не взимате важни решения и да не правите нищо важно на 4-ти, 8-и, 13-и, 17-и, 22-ри, 26-и или 31-ви, дати, цифрите в които, редуцирани, дават 4 или 8. Фатално е съчетаването между тях - когато те са удвоени и така е засилена мощта на 4 и 8, тогава тези несретници сякаш привличат още повече несполуките, загубите, бедите, нещастията и разочарованията.

Нека разгледаме двете числа поотделно, понеже между тях все пак има някаква разлика.
 
 8.

Хората с рождено число 8 са повлияни от по-силно изразена фаталистична вибрация. Те са в по-голяма степен „деца на Съдбата", отколкото хората с число 4. Може да са не по-малко силни като характер, благородни, предани, да работят не по-малко усърдно от другите (а понякога дори повече), но да имат чувството, че не са възнаградени по достойнство. Пътят им към успеха е стръмен и осеян с препятствия. Макар и често да успяват да се издигнат в общество¬то, това ги натоварва с изнурителни отговорности, големи Притеснения и къртовски труд. Твърде често хората с число 8 забогатяват (всъщност вибрацията на числото 8 предсказва, че в зависимост от разположението на планетата Юпитер във вашия хороскоп в определен период от живота си ще на¬трупате състояние), парите обаче едва ли ще им донесат за дълго истинско щастие. Освен това на хората с число 8 често им се налага да плащат скъпо и прескъпо за любовта, която неизменно им носи страдания.
Ето един пример: мъж, роден на 8-и, 17-и или 26-е от всеки месец, се жени за жена, родена на 4-ти, 13-и, 22-ри или 31-ви (или чието име се равнява на простото число 4). Съчетани, числата 4 и 8 имат засилено въздействие и в брака си мъжът с число 8 ще бъде сполетян от множество злочести-ни, напрежение и тъга.
По силата на закона за привличането хората с числа 4 и 8 сякаш са неудържимо привличани в любовта, брака, при¬ятелството и службата. Това съчетание не може да бъде на¬речено щастливо поне в битовия смисъл на думата, макар че хората с число 4 и 8 обикновено проявяват дълбока преданост един към друг (в най-лошия случай това важи за единия, който е верен на партньора си до фанатизъм) - „за добро или за зло", особено по време на болест или други несрети. Някои от най-ярките примери за жертвоготовност в историята откриваме в бракове между представители на числата 4 и 8. Но мъките им често са възмездени - в такива семейства се раждат изключително надарени деца, а също са създавани класическа музика, поезия, книги и пиеси, които остават в световната съкровищница.
Хората с число 8, които наблюдават как 8 и 4 непрекъснато влияят върху живота им, що се отнася до важни дати, телефонни номера и адреси, свързани с мъка, разочарования и несполуки, трябва, стига това да е възможно, да избягват тези числа, като променят начина на изписване на името си (ако то се равнява на простите числа 4 или Готин, своя адрес, телефонния си номер, чиито цифри, ако ги редуцираме, да¬ват числата 4 или 8. Освен това трябва да избягват да насрочват важни срещи или събития за 4-ти, 8-и, 13-и, 17-и, 22-ри, 26-и или 31-ви на всеки месец и да избират дати, които редуцирани, се равняват на простото число 6 (ако се налага, и числото на името). Хората с число 8 трябва да се стремят да осъществяват всичките си важни начинания на 6-и или 24-ти, но не и на дата, чиито цифри правят при сборуване 6, например на 15-и. Ще разберете защо, ако прочетете значението на съставното число 15.
Хората с число 8, които се вслушат в този съвет и заменят 4 и 8 в своя живот с простото число 6, в значителна степен ще притъпят „лошия късмет" и ще направляват странната съдба, която сякаш ги преследва.
Но надали ще успеят да избегнат всякакви отношения с други представители на 4 и 8, защото те влизат в кармичните им задължения и трябва да бъдат посрещнати храбро. Повечето близки приятели, колеги и роднини на хората с число 8 обикновено също имат число на раждането или на името 4 или 8.
Вибрацията 4 - 8 е засилена, ако човекът с число 8 е Козирог или Водолей, понеже 8 е числото на Сатурн (упра¬вител на Козирога), а 4 - на Уран (управител на Водолея).
Най-важното, което трябва да запомните, е: някои хора с число 8 ще предпочетат да понесат цялата му сила и значение, без да се страхуват от последиците, защото чувстват, че могат да се справят с отрицателната страна на 8 - и искат да увеличат богатството, стабилността и отговорността, присъщи наред с другото на вибрацията на 8. Вземат ли това решение, трябва да насрочват всичко важно за 8-и, 17-и или 26-и на всеки месец, а ако 8 е числото на тяхното раждане, не е зле да променят и начина на изписване на своето име, така че и неговото число да е 8 (без обаче съставното число да е 26). По този начин те ще увеличат значително шансовете си за материален успех, макар че, на каквото и поприще да се изявяват, животът им ще е изключително фаталистичен и сякаш „белязан от съдбата".
Но хората с число 8, предпочели да увеличат силата му, [трябва, когато е възможно, да избягват всячески числото 4 -съчетанието между тези две числа ще стовари върху тях допълнително мощно отрицателно влияние.
Именно затова и хората с число 4 не бива при никакви обстоятелства да увеличават силата на 4, тъй като двойното 4 се равнява на 8. Повтарям още веднъж: те трябва да избягват съчетанието на тези две числа. А тъй като освен числото на раждане 4 (за родените на 4-ти, 13-и, 22-ри или 31-ви) в живота на тези хора неминуемо сегиз-тогиз ще се появяват и други 4, те ще бъдат подложени на допълнителното влияние на 8, комбинация, която древните са препоръчвали да се избягва.
Според халдейците 4 като число на раждане няма тако¬ва пагубно въздействие, както 8. Хората с 4 като рождено число ще установят, че 4-ти, 13-и, 22-ри и 31-ви на всеки месец са дати с голямо значение и в професионалното поприще, и в личния им живот - понякога в отрицателен аспект, но също толкова често и в положителен. Редуцирани, цифрите в адресите и телефонните им номера, както и рождените дати на техните близки (и най-вече роднини, защото съчетанието 4-8 влияе силно върху семейната карма), дават сума от 4 и 8 толкова често, че е трудно да го отдадем на чистото съвпа-дение. Ако числото на вашето раждане е 4, се замислете и ще бъдете изненадани колко права съм.
Например: Мейн Стрийт № 1003 (4), телефонен номер 689-24-02 (6 + 8 + 9 + 2 + 4 + 0+2 = 31=3 + 1=4).
Малцина измежду избралите числото 4 като рожден канал са просветени души, заличили цялата си досегашна карма, като са я уравновесили при предишните си прераждания, и сега са се родили, за да „спасят" своята сродна душа, която е станала - или има опасност да стане - паднал ангел. В тези случаи те са избрали вибрацията на 4, за да помогнат на този човек да не се отклони от пътя на светлината и да притъпят изкушението да натрупа нова отрицателна карма, ето защо са станали „паднали ангели" в своя стремеж да спасят „падналата" друга половинка на своето „Аз".
В този случай 4 има изключително мощно влияние, а във всички останали (към които спадат повечето хора с това число) то не е чак толкова страшно, стига да погледнете на него като на ценен помощник по пътя към самодисциплина¬та в сегашното си прераждане, което от духовна гледна точка е дори по-скоро положително.